1. Home
  2. Visie, doel en middelen

Visie, doel en middelen

De Alliantie heeft een bepaalde visie op een te bereiken doel. Om dat doel te bereiken worden diverse middelen gebruikt.
De Alliantie bestaat inmiddels uit 15 organisaties/groepen. Eind 2016 is de Alliantie ontstaan naar aanleiding van de aanvraag van een luchthavenbesluit voor MAA. Een van de tot nu toe bereikte resultaten is dat het luchthavenbesluit nog steeds niet van kracht is. De Alliantie is geen rechtspersoon. Daarom is Stichting GUVB (Geen Uitbreiding Vliegveld Beek) opgericht. De financiën van de Alliantie lopen via de stichting.
De gecombineerde jaarverslagen van de Alliantie en de Stichting GUVB van 2018 en 2019 geven nadere informatie.