1. Home
  2. Actueel en komend
  3. Herbezinning

Herbezinning

De Provincie heeft Pieter van Geel aangesteld als verkenner om de nationale Luchtvaartnota te vertalen naar MAA. Zijn advies is 26-1-21 openbaar geworden Rapport Pieter van Geel Documenten van het adviestraject van Pieter van Geel Provinciale vertaling Luchtvaartnota 2020-2030 voor Maastricht Aachen Airport – Provincie Limburg 17-2-21 Uitgebreide reactie van de Alliantie op van Geel en reactie op sonderend stuk van GS t.b.v. FEB 5-3-21 Brief-aan-GS-en-PS-van-Alliantie-over-herbezinning-MAA-17-2-21.pdf (stopgroeimaa.nl) en VerkeerdVerbonden-reactie-Alliantie-op-vanGeel-feb-2021.pdf (stopgroeimaa.nl) ‘Verkeerd verbonden’. Het rapport heeft veel publiciteit gekregen. Zie MAA – STOPGROEIMAA

Het nieuwe college van GS heeft medio 2021 een nieuw traject van herbezinning opgepakt. Het laatste resultaat is een Sonderende notitie inzake Toekomst Maastricht Aachen Airport, brief GS van 9-3-2022 (GS DOC-00233492) https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/69a3dd48-6b36-45df-b4cb-0aae76a737a1 Zie achterliggende documenten https://www.limburg.nl/thema/toekomst-maastricht-aachen-airport/