Herbezinning

De Provincie heeft Pieter van Geel aangesteld als verkenner om de nationale Luchtvaartnota te vertalen naar MAA. Zie brief van 21-1-20 van GS aan PS https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/e204d7f6-ccef-4612-b423-f8b5be37dda3. Op 6-3-20 heeft hij gesprekken gehad met vertegenwoordigers van groepen uit de Alliantie. Hij heeft een overlegstructuur (challangegroep genaamd) samengesteld. Daarin zitten bijna 20 personen uit vier geledingen: luchtvaart, maatschappelijke organisaties, economische sector en bewoners. Een van de maatschappelijke organisaties is de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMFL), onderdeel van de Alliantie. In de challengegroep zit een persoon namens de NMFL en daarnaast nog 6 personen uit andere groepen van de Alliantie. Ook in de diverse werkgroepen zijn personen uit de Alliantie vertegenwoordigd. Naar verwachting komt Pieter van Geel tegen het einde van het jaar met zijn advies.