1. Home
  2. Stichting GUVB
  3. Financiën

Financiën

De Stichting GUVB heeft werkkapitaal ter beschikking gekregen van de Stichting Exploitatie Onroerend Goed “Geen Uitbreiding Vliegveld Beek”. Aanvankelijk zijn er veel kosten gemaakt voor een advocaat. Nu lopen de kosten van de advocaat en proceskosten grotendeels via een rechtsbijstandverzekeringen van leden van de Alliantie. Via donaties van burgers en soms ook organisaties komt geld binnen voor de exploitatie.
Bestuurders van de Stichting en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor besteedde tijd. Wel worden onkosten vergoed, zoals consumpties bij vergaderingen van de Kerngroep van de Alliantie, reiskosten voor landelijk overleg en huur van zaal bij bijeenkomsten van de Alliantie als geheel.
Een actueel financieel overzicht van de Stichting vind je op Financin_Stichting_GUVB.pdf
Onder het overzicht staat een toelichting op de diverse posten.