Agenda

  • 21-7-21-PERSBERICHT-Werkgelegenheid-MAA-in-duikvlucht.pdf (stopgroeimaa.nl)
  • Na het zomerreces komt de meningsvorming over MAA in Provinciale Staten aan de orde. Besluitvorming komt tegen het einde van het jaar. Volgend jaar begint traject van aanvraag luchthavenbesluit. Ten behoeve van de besluitvorming over de toekomst van MAA is er o.a. het advies van Pieter van Geel en komt er een MKBA op basis van nieuwe richtlijnen voor een MKBA voor luchthavens. Bij de uitvoering van die MKBA is veel aandacht voor participatie van betrokkenen, dus ook van omwonenden.
  • Wat betreft gebiedsontwikkeling kan o.a. gewezen worden op MAAsterplan. Het betreft een zeer innovatief plan met de oplossing van veel problemen en met veel winnaars. Zie maasterplan.eu
  • Besluitvorming over MAA in Provinciale Staten tegen het einde van het jaar.
  • 2022 aanvraag luchthavenbesluit. Besluitvorming door Minister 2022/2023.
  • Najaar 2022 geplande renovatie baan MAA