Agenda

  • In augustus is een ontwerp van de Nota van Uitgangspunten MKBA MAA beschikbaar gekomen. Stakeholders hebben daarop gereageerd.
  • 8-9-21 Brief aan PS met Mededeling portefeuillehouder inzake proces integrale besluitvorming Maastricht Aachen Airport https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/096d0df0-2aa9-4e12-8440-749bf8b1c989 In die brief wordt gemeld dat ook het alternatief van sluiting en gebiedsontwikkeling in de MKBA onderzocht wordt. Verder geeft die brief het traject van besluittvorming over MAA in PS. In de laatste drie maanden van 2021 briefings van PS met informatie over MAA met in december uitkomsten van MKBA.
  • Februari 2022 Sonderende bespreking integrale uitwerking
    voorstellen MAA.
  • April-mei 2022 besluitvornming over MAA.
  • Najaar 2022 geplande renovatie baan MAA.