• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
  • Bescherm Limburg
  • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
  • Vlakbij Chemelot
  • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
  • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

MENSEN willen via een kosten-batenanalyse ook inzicht in het scenario: doorstart van het failliete MAA. De Provincie heeft daar geen trek in. DAN BETALEN WIJ ZELF EEN ONAFHANKELIJK BUREAU! 

Heb je nog geen financiële bijdrage geleverd aan de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in opdracht van de Alliantie? Zo niet, doe dat dan nu. Zo ja, vraag het aan vrienden en kennissen. De donatie kan naar rekeningnummer NL69 TRIO 2017 6209 12 van de Stichting GUVB met vermelding Willen Weten. Elk bedrag is welkom, hoe klein of groot ook. Wij gaan met uiterste discretie om met jouw donatie. De totale kosten van de MKBA (onderzoek, symposium en brochure over de uitkomsten) worden begroot op €25.000. Tot 4-4-20 is er een totaalbedrag van €10.263 gedoneerd. Dat is 41% van het beoogde resultaat van €25.000. De opdracht voor de MKBA is verleend. De eerste factuur is betaald en de eerste onderzoeksresultaten zijn besproken. Er wordt nu commentaar gegeven op het tweede concept. De actuele stand van zaken van de financiën van de Stichting GUVB staat op https://www.stopgroeimaa.nl/images/Financin_Stichting_GUVB.pdf

Eenvoudig een donatie overmaken

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online doneren.

Om de donatieactie een impuls te geven is een digitale folder gemaakt. Zie  https://www.stopgroeimaa.nl/images/MAA-WillenWeten-E-folder-mrt2020DEFDEF.pdf  Verspreid deze folder.

De Provincie wil pas een MKBA over de toekomst van MAA nadat de baan vernieuwd is voor 25 miljoen euro en het luchthavenbesluit in concept klaar is. Dus mosterd na de maaltijd. Eerst beslissingen nemen en dan nadenken of het zinvol was wat besloten is. De Alliantie heeft daarom opdracht gegeven voor een MKBA op hoofdlijnen aan twee deskundige bureaus, namelijk Neo Observatory en Leobus.nl, die ervaring hebben met MKBA’s bij andere luchthavens. De uitkomsten komen deze zomer jaar beschikbaar zodat die een rol kunnen spelen bij de herbezinning over de toekomst van MAA. De resultaten worden gepresenteerd op een symposium en in een folder. Zie voor nadere toelichting ook https://www.stopgroeimaa.nl/images/21-2-20-De-Limb-Frank-MKBA.pdf

We hebben gekozen voor een ‘MKBA op hoofdlijnen’ ofwel "mini-mkba", omdat de resultaten dan snel beschikbaar en de kosten te overzien zullen zijn. Hier en daar zal dus een beroep worden gedaan op direct beschikbare objectieve kengetallen i.p.v. uitgebreid eigen onderzoek.

Bij een MKBA worden voor verschillende scenario’s alle effecten in beeld gebracht dus niet alleen positieve, maar ook negatieve, niet alleen economisch, maar ook andere effecten, zoals voor milieu en leefbaarheid. Alle effecten worden in geld uitgedrukt, zodat een totaalresultaat berekend kan worden van het saldo van alle positieve en negatieve aspecten.

Alle relevante partijen worden door de Alliantie uitgenodigd in een klankbordgroep om in alle openheid mee te kijken en commentaar te geven tijdens het onderzoek. Dit geeft een waarborg voor de objectiviteit.

De vier scenario’s die bij deze MKBA op hoofdlijnen worden doorgerekend zijn

  1. het referentiealternatief zijnde het huidige MAA-scenario
  2. een MAA voor de kleinere luchtvaart van regionaal belang
  3. een MAA als pionier in elektrisch vliegen
  4. sluiting van de luchthaven en herontwikkeling van het MAA-terrein