Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg!

  1. Home

Deze website staat in slaapstand en wordt niet meer geactualiseerd. De opvolger is www.pleinairmaastricht.nl

 

AIR

31 maart 2022 was een historische dag. Francine Houben, een internationaal gerenommeerde architecte van Limburgse oorsprong, presenteerde de mogelijkheden van alternatieve gebiedsontwikkeling van het luchthaventerrein na sluiting MAA. Informatie over die dag

Met dit symposium is een nieuwe fase ingetreden en is de Alliantie pleinAIR Maasstricht van start gegaan op een nieuwe website. Hiermee wordt voorliggende website van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA slapend.

De prijs die we betalen voor Maastricht Aachen Airport

Hebben we Maastricht Aachen Airport (MAA) echt nodig? En zo ja, hoeveel vliegbewegingen zijn dan verantwoord? Wegen de voor de regio positieve effecten van MAA op tegen de negatieve?
Dit zijn de vragen waarvoor de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA (‘De Alliantie’) in het leven is geroepen. We kunnen die vragen als maatschappij alleen beantwoorden op basis van de onafhankelijke en objectieve analyse van alle voor- en nadelen van MAA voor Zuid-Limburg. Omdat de Provincie geen zin heeft in zo’n analyse heeft de Alliantie een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse laten uitvoeren. Deze MKBA is 18-12-20 openbaar geworden. Omdat voor de aanvraag van een luchthavenbesluit inmiddels ook een MKBA vereist is, heeft nu ook de Provincie een dergelijk onderzoek laten uitvoeren. Uit beide studies blijkt dat Limburg maatschappelijk veruit het beste af is als MAA sluit en het gebied herontwikkeld wordt.

Wij kunnen niet begrijpen dat het belang van de recreatiebranche in Zuid-Limburg en het belang van MAA samen ondergebracht zijn in de portefeuille van één gedeputeerde.

Alliantie Tegen Uitbreiding MAA

Gezien het grote belang van het toerisme in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg voor de rest van Zuid-Limburg, kan een voortzetting van de huidige wijze van exploitatie van MAA resulteren in een economische én sociale crisis voor héél Limburg.
RECRON, HORECA NL, VVV Zuid-Limburg

Negatieve impact op gezondheid, leefomgeving en toerisme

De Alliantie streeft naar een invulling van het vliegverkeer op MAA die per saldo een positieve bijdrage levert aan de regio. Daarom willen we dat er naast de positieve effecten zoals werkgelegenheid ook gekeken wordt naar de prijs die we daarvoor betalen: schade aan onze gezondheid, een achteruitgang in onze leefomgeving en woonklimaat, en de negatieve gevolgen voor andere economische activiteiten zoals het toerisme in het Heuvelland. Ook vragen wij ons af een groeiend vliegveld in deze tijd van klimaatverandering nog verantwoord is.
Maastricht Aachen Airport ligt ongebruikelijk dicht bij een aantal woonwijken,
de luchthaven ligt ingeklemd tussen zo’n twintig woonkernen. De bewoners daarvan zijn ernstig geraakt nu het vliegverkeer op MAA intensiever is geworden. Binnen de huidige vergunning mag MAA zoveel overlast veroorzaken dat er 23.600 ernstig gehinderden en bijna 9.000 ernstig slaapverstoorden zijn. (paragraaf 10.1 Situatieschets Maastricht Aachen Airport maart 2020) Bij invulling van de ruimte van deze vergunning betalen bewoners een zeer hoge prijs, en daarom hebben ze recht op verstandige en verantwoorde besluitvorming hierover.

Gewenste invulling vliegverkeer MAA

Een gewenste invulling van het vliegverkeer op MAA kan volgens de Alliantie alleen plaatsvinden als er sprake is van de volgende randvoorwaarden:

  • Geen nachtelijke openstelling vanaf 6 uur, zoals nu het geval is
  • Geen verlenging van de baan om zwaardere vrachtvliegtuigen te kunnen laten landen en starten
  • Geen focus op vliegbewegingen die geen of weinig economische waarde hebben voor Zuid-Limburg: uitgaand toerisme (Corendon) en vracht die niet van belang is voor de regio (zoals bloemen uit Afrika, die vanaf MAA naar Aalsmeer gaan en vracht voor Luxemburg, die hier opgehaald wordt door Luxemburgse vrachtwagens)
  • Geen verdere groei van MAA

De Alliantie wil bereiken dat MAA niet meer beschouwd wordt als doel op zich omdat de luchthaven er nu eenmaal al is. Er moet een herbezinning plaatsvinden op de functie van MAA. Daarnaast pleiten we voor meer aandacht voor hinder die Zuid-Limburg ondervindt van Bierset (Luik), Awacs en (hoog) overvliegend ander luchtverkeer.

De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA is eind 2016 ontstaan en bestaat inmiddels uit 15 organisaties/groepen.
De Stichting GUVB handelt als rechtspersoon namens de Alliantie en beheert de financiën.
Een financiële bijdrage voor de activiteiten van de Alliantie kan overgemaakt worden naar op rekeningnummer NL69 TRIO 2017 6209 12 van de Stichting GUVB
De Alliantie en de Stichting kunnen benaderd worden via contact(apenstaartje)stopgroeimaa.nl
De Alliantie is ook actief op Facebook.