• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

Heb je last van het vliegverkeer van MAA? Ben je tegen verdere groei? Teken de petitie https://petities.nl/petitions/stop-vlieghinder-maastricht-aachen-airport?locale=nl  Ter ondersteuning van de petitie-actie zijn posters en flyers (voor- en achterzijde) beschikbaar evenals een overzicht van afhaalpunten.

De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA keert zich eerst en vooral tegen het zware vrachtvliegverkeer vanwege alle daarmee verbonden vormen van overlast en gevaar van vliegveld Beek, oftewel "Maastricht-Aachen Airport". Verder blijkt inmiddels dat vakantievluchten ook veel overlast veroorzaken omdat die 's morgen direct na 6 uur al beginnen.

Wij keren ons niet tegen de aanwezigheid van de luchthaven als zodanig, maar we zijn voorstander van een regionale luchthaven van een beperkte omvang en betekenis, zoals die past in onze Zuid-Limburgse samenleving.


Waarom?
Eind 2016 is de "Alliantie Tegen Uitbreiding MAA" (Maastricht-Aachen-Airport) ontstaan als reactie op het Ontwerp Luchthavenbesluit voor Maastricht-Aachen Airport. Begin 2018 is de Stichting GUVB opgericht. Voor verdere achtergrond wordt verwezen naar het eerste jaarverslag.

Reden tot grote zorgen! Als dit ontwerpbesluit wordt goedgekeurd mag de stopway van 250 meter als regulier onderdeel van de baan gebruikt worden, waardoor grotere, zwaarder beladen en/of voller getankte vrachttoestellen kunnen opstijgen.
Met de groei van het vrachtverkeer moet het vliegveld rendabel worden. Ook worden toeristen uit een verre omgeving aangetrokken met gratis parkeerplaats om met overlast voor de toeristen in Zuid-Limburg naar verre bestemmingen gebracht te worden. Dit alles alleen voor het rendement van het vliegveld.

Aanvraag nieuw luchthavenbesluit De aanvraag voor een luchthavenbesluit Maastricht is in november 2018 ingetrokken. Voordat een nieuw luchthavenbesluit wordt aangevraagd is er een periode van herbezinning. Wat de Alliantie betreft is dat een fundamentele herbezinning: Blijft MAA als luchthaven bestaan? Zo ja met welke functie en invulling?

Ten behoeve van die herbezinning moet er een integrale maatschappelijk kosten-baten-analyse komen (MKBA) . Die MKBA moet uitgevoerd worden door een onafhankelijk bureau met een begeleidingscommissie waarin relevante partijen vertegenwoordigd zijn dus niet alleen de voorstanders van groei van MAA, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, milieugroeperingen en de toeristische sector Heuvelland.

Cijfers MAA: Conclusies op basis van geactualiseerde notitie over cijfers betreffende MAA. Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/CijfersMAA10-1-20.pdf

 • Voorstanders van groei van MAA benadrukken dat het aantal vliegtuigbewegingen sterk is gedaald sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw en suggereren daarmee dat de overlast nu minder is dan toen. Dat het aantal vliegtuigbewegingen is afgenomen klopt, maar die daling is met name opgetreden bij de kleine luchtvaart (voornamelijk lesvluchten). Kleine luchtvaart was vooral overdag actief en veroorzaakte over het algemeen alleen hinder direct rond de luchthaven. Van 1997 naar 2019 is de hoeveelheid vracht verviervoudigd. De overlast van vrachtvervoer is dus enorm toegenomen. Van 1997 naar 2019 is het aantal passagiers met ongeveer 50% gestegen. Bovendien vertrekken nu een groot deel van het jaar dagelijks vluchten direct na 6 uur, die inwoners en toeristen in Zuid-Limburg wakker maken. Dat was in 1997 niet het geval. De overlast door passagiersvervoer is dus ook sterk toegenomen. Hoewel het aantal vliegtuigbewegingen dus sterk is gedaald sinds eind jaren negentig, is de overlast van het vliegverkeer sterk toegenomen.
 • Van 2018 maar 2019 is de hoeveelheid vracht met ongeveer 10% gedaald en het aantal passagiers met ruim 50% toegenomen.
 • Het aantal extensies (toestemming om na 23:00 uur te mogen landen of opstijgen) was tot en met augustus 2019 lager dan de zeer hoge aantal in 2018. In september, oktober en december 2019 is het aantal echter weer hoger dan in 2018. Met name aan Corendon wordt toestemming gegeven om na 23:00 uur te mogen landen.
 • Het aantal meldingen van overlast van het vliegverkeer was in het derde kwartaal van 2019 bijna dan dubbel zoveel als in 2018, ongeveer 8 keer zoveel als 2017 en ongeveer 25 keer zoveel als in 2016. Het aantal stijgt dus explosief. Het aantal ernstig gehinderden is op basis van een achterliggend rapport bij de aanvraag luchthavenbesluit inmiddels waarschijnlijk opgelopen naar ongeveer 15.000 zijn. In het tweede kwartaal van 2019 werd echter door slechts 720 mensen een melding gedaan van overlast. Die 720 is dus slechts het topje van de ijsberg.
 • De werkgelegenheid bij de luchthaven bestaat uit 199 werknemers. De toeristische sector in Zuid-Limburg, die de nadelen van de groei van MAA ondervindt, heeft ruim 21.000 arbeidsplaatsen.
 • Sinds 2014 is door de Provincie Limburg en gemeenten ongeveer 92 miljoen euro subsidie toegezegd aan MAA en is al minstens 53 miljoen euro uitbetaald.