1. Home
 2. Stichting GUVB
 3. Gegevens Stichting

Gegevens Stichting

De statutaire naam is Stichting GUVB als afkorting van Geen Uitbreiding Vliegveld Beek, verwijzend naar de een aantal jaren gelden opgeheven Vereniging GUVB.

 • Opgericht op 3 januari 2018
 • KvK nummer 7052 6516
 • RSIN/fiscaal nummer 8583 59 273
 • Bankrekening NL20 TRIO 0338 8535 61 en NL69 TRIO 2017 6209 12
 • Voorzitter Coen Eggen
 • Secretaris Wim Derks
 • Penningmeester Peter Visser. De werkzaamheden van de penningmeester worden uitgevoerd door de secretaris Wim Derks
 • Statuten
 • Jaarlijkse bestuursveragdering 2021

Doel van de Stichting volgens artikel 2.1 van de statuten: het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingen op de luchthaven Maastricht Aachen Airport, die de gezondheid, het leef- en woonklimaat alsmede de veiligheid van de inwoners van Zuid-Limburg aantasten en bedreigen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In de statuten (artikel 2.4) staat ook dat de stichting haar doel onder meer tracht te bereiken door het vertegenwoordigen en waarnemen van de belangen van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA.
De Alliantie is geen rechtspersoon. Daarom treedt de Stichting zo nodig, bijvoorbeeld bij gerechtelijke procedures, op als vertegenwoordiger van de Alliantie. Ook de financiën van de Alliantie worden beheerd door de Stichting.