Actueel en komend

In opdracht van de Alliantie is een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse  uitgevoerd (MKBA), omdat de Provincie pas een MKBA wil nadat eerst tientallen miljoenen in MAA zijn geïnvesteerd.
Er is landelijk een luchtvaartnota uitgebracht die in een herbezinningtraject naar MAA wordt vertaald, waarna een nieuw luchthavenbesluit voor MAA wordt aangevraagd.
Is er al wat te zeggen over de blijvende gevolgen van de coronacris voor MAA?

Een overzicht van zaken die komen staat in de agenda.