Actueel en komend

Op dit moment wordt er gewerkt aan Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in opdracht van de Alliantie, omdat de Provincie pas een MKBA wil nadat eerst tientallen miljoenen in MAA zijn geïnvesteerd.
Er is in mei 2020 landelijk een ontwerp van een luchtvaartnota uitgebracht die in een herbezinningtraject naar MAA wordt vertaald, waarna een nieuw luchthavenbesluit voor MAA wordt aangevraagd.
Is er al wat te zeggen over de blijvende gevolgen van de coronacris voor MAA?

Een overzicht van zaken die komen staat in de agenda.