1. Home
  2. Alliantie

Alliantie

De Alliantie bestaat inmiddels uit 15 organisaties/groepen.
Eind 2016 is de Alliantie ontstaan naar aanleiding van de aanvraag van een luchthavenbesluit voor MAA. Een van de tot nu toe bereikte resultaten is dat het luchthavenbesluit nog steeds niet van kracht is.
De gecombineerde jaarverslagen van de Alliantie en de Stichting GUVB van 2018, 2019 en 2020 geven nadere informatie.