1. Home
  2. Visie, doel en middelen
  3. Middelen om doel te bereiken

Middelen om doel te bereiken

De middelen, die de Alliantie gebruikt om het doel te bereiken, zijn zeer divers. Genoemd kunnen o.a. worden: beïnvloeding van de opinie van de politici en het publiek door het geven van informatie via overleg, via bijeenkomsten, via brieven, via publicaties, via flyers, handtekeningenacties enz. Indien nodig geacht worden juridische procedures gevoerd en vinden demonstraties en andere acties plaats.

De Alliantie is ook aangesloten bij het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart (LBBL) en trekt daarmee samen op met bewonersgroepen bij andere vliegvelden in Nederland.