1. Home
  2. Alliantie
  3. Ontstaan van de Alliantie

Ontstaan van de Alliantie

De Provincie Limburg is eigenaar van het vliegveld via Maastricht Aachen Airport Infrastructuur & Beheer BV (MAABI) en had in 2016 een exploitant gevonden (Trade Centre Global Investments) die gericht is op vrachtverkeer. Om het vliegveld rendabel te maken, moeten grote, zwaar beladen, volgetankte vrachttoestellen kunnen opstijgen. De huidige baan van 2500 is daarvoor te kort. De stop-way van 250 meter moet aan de baan worden toegevoegd.

Daarvoor is een Luchthavenbesluit nodig. Dat is in de tweede helft van 2016 aangevraagd bij het Ministerie. In die aanvraag was niet alleen een groei van het vrachtverkeer voorzien maar ook een groei van passagiers: in 2024 ten opzicht van 2015 bijna vier keer zoveel vracht en bijna drie keer zoveel passagiers. Dit veroorzaakte grote onrust bij de omwonenden. Op initiatief van de toen gevormde Actiegroep Geverik is de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA ontstaan, die aanvankelijk uit minder dan tien organisaties bestond. Niet alleen de groeiende overlast van vrachtvluchten, maar met name ook de vluchten van Corendon ’s nachts direct na 6 uur zorgden voor zoveel onrust dat de Alliantie verder gegroeid is.