• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA bestaat uit 15 groeperingen:

 • Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB),
 • Stichting Donatiefonds Boze Moeders,
 • Stichting Verontruste Artsen,
 • Burgerinitiatief Omwonenden MAA,
 • Milieudefensie Meerssen,
 • Milieudefensie Maastricht (opvolger van Stichting Klaor Loch Maastricht),
 • Stichting Milieufront Eijsden,
 • Stichting Natuurlijk Geuldal,
 • Burgerinitiatief Vallei Lemiers
 • Bewonersinitiatief "Grenzeloos Stil"
 • Werkgroep Sjoen & Stil Heuvelland www.sjoenenstil.nl
 • Stichting Verontruste Plateaubewoners
 • Milieuwerkgroep Schinnen-Spaubeek
 • Werkgroep acties tegen uitbreiding vlieghinder Zuid-Limburg
 • Natuur- en Milieufederatie Limburg

...en een groeiend aantal verontruste inwoners van Zuid-Limburg.

Contactgegevens van bovenstaande groeperingen zijn te verkrijgen op aanvraag via contact(apenstaartje)stopgroeimaa.nl

De financiën van Alliantie en eventuele juridische procedures lopen via de Stichting GUVB.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het eerste jaarverslag (2018) en het jaarverslag van 2019