• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

Heb je last van het vliegverkeer van MAA? Ben je tegen verdere groei? Teken de petitie https://petities.nl/petitions/stop-vlieghinder-maastricht-aachen-airport?locale=nl  Ter ondersteuning van de petitie-actie zijn posters en flyers (voor- en achterzijde) beschikbaar evenals een overzicht van afhaalpunten.

Het laatste nieuws vind u hieronder, maar ook de volgende informatie is de moeite waard:

Geluidsoverlast van vliegtuigen is in de regio Maastricht op twee plaatsen te volgen: in Bunde en in Meerssen West: https://www.eans.net/Mess/Language/MessR610.php

Wilt u per mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe informatie? Stuur dan een e-mail naar contact (apenstaartje) stopgroeimaa.nl. 

Uit de media en ander nieuws:

Komend

November 2019 aanbieden handtekeningen. 

22-11-19 MAA weer in commissie van PS. Zie https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/b3498d32-542d-4a0e-9952-df010caf1307

27-11-19 Raadsinformatiebijeenkomsten over rapport “Visie vrijetijdseconomie Discussienota BESTEMMING ZUID -LIMBURG 2030, concept” 15-5-19. Het is een gezamenlijke visie van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. In Bijlage 2: SWOT-Analyse staat op pagina 71 staat bij bedreigingen: “aantasting van de rust in dit landschap, door toenemend luchtverkeer van en naar Luik, Maastricht-Aachen en Geilenkirchen; dit terwijl veel toeristen juist voor de rust naar Zuid-Limburg komen; “ Dit is voor het eerst in de geschiedenis dat negatieve economische effecten van MAA genoemd worden in een stuk waar ook de naam van de Provincie op staat. Welke gevolgen worden verbonden aan deze constatering?

14 en 15-12-19 Actie Greenpeace “Noodlanding voor het klimaat” Protestival op Schiphol https://www.greenpeace.org/nl/acties/noodlandingvoorhetklimaat/ Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/10/greenpeace-kondigt-klimaatactie-aan-op-schiphol-a3976256

Uit de media in de afgelopen tijd en ander nieuws

12-10-19 https://www.maa.nl/maastricht-aachen-airport-en-de-toeristische-sector-een-logische-versterking/ De massa van de toeristische sector in Zuid-Limburg bestaat uit verblijfsaccommodaties, die hinder ondervinden van MAA. Er zijn inderdaad ook een aantal reisbureaus, die voor een klein deel van de omzet profiteren van MAA.

8-10-19  https://www.rijnmond.nl/nieuws/186990/D66-Rotterdam-neem-vliegtuigoverlast-Rotterdam-The-Hague-Airport-serieuzer 

6-10-19  https://l1.nl/de-stemming-6-oktober-2019-152460/  Is geluidshinder van vliegtuigen schadelijk voor het toerisme in Zuid-Limburg? Campinghouder Wynand Vogels gaat in discussie met Jos Roeven, directeur van Maastricht Aachen Airport.

3-10-19  https://www.greenpeace.org/nl/natuur/23850/alstublieft-minister-een-klimaatplan-voor-de-luchtvaart/  en  https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/luchtvaartnota-milieuorganisaties-toont-aan-krimp-luchtvaart-onvermijdelijk/ en https://nos.nl/artikel/2304513-krimp-luchtvaart-onvermijdelijk-zeggen-milieuorganisaties.html

3-10-19  https://www.maa.nl/afspraken-over-vortexschade/ 

2-10-19  https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/boeren-willen-schiphol-gaan-bezetten-op-29-oktober

1-10-19  https://www.1limburg.nl/kamer-wil-maatregelen-tegen-overlast-bierset?context=section-1

1-10-19 54% van de Nederlanders is voor minder luchtvaart. De commissie Remkes komt volgend jaar met een tweede advies, onder andere over de luchtvaart. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2304168-meeste-nederlanders-willen-boeren-ontzien-bij-terugdringen-stikstof.html

30-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190930_00125322/artsen-ongerust-over-turbulentie-vliegtuigen 1-10-19 in de krant

29-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190927_00124909/topman-easyjet-er-is-geen-reden-voor-vliegschaamte en 30-9-19 in de krant. Met een drogredenering uit de vorige eeuw: Als je de vervuiler laat betalen houdt die geen geld over om te investeren in het milieu.

28-9-19 De Limburger “Luchthavens, MAA groeit het hardst”

Cijfers MAA: Conclusies op basis van geactualiseerde notitie over cijfers betreffende MAA. Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/CijfersMAA27-9-19.pdf

 • Voorstanders van groei van MAA benadrukken dat het aantal vliegtuigbewegingen sterk is gedaald sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw en suggereren daarmee dat de overlast nu minder is dan toen. Dat het aantal vliegtuigbewegingen is afgenomen klopt, maar die daling is met name opgetreden bij de kleine luchtvaart (voornamelijk lesvluchten). Kleine luchtvaart was vooral overdag actief en veroorzaakte over het algemeen alleen hinder direct rond de luchthaven. Van 1997 naar 2019 is de hoeveelheid vracht verviervoudigd. De overlast van vrachtvervoer is dus enorm toegenomen. Van 1997 naar 2019 is het aantal passagiers met ongeveer 50% gestegen. Bovendien vertrekken nu een groot deel van het jaar dagelijks vluchten direct na 6 uur, die inwoners en toeristen in Zuid-Limburg wakker maken. Dat was in 1997 niet het geval. De overlast door passagiersvervoer is dus ook sterk toegenomen. Hoewel het aantal vliegtuigbewegingen dus sterk is gedaald sinds eind jaren negentig, is de overlast van het vliegverkeer sterk toegenomen.
 • Gezien de groeiambities van MAA kan de overlast in de komende jaren nog ruim verdubbelen en wordt daardoor dus vele malen hoger dan eind jaren negentig.
 • Het aantal extensies (toestemming om na 23:00 uur te mogen landen of opstijgen) is nog nooit zo hoog geweest als in juli 2018. Extensies zouden uitzondering moeten zijn, maar leken regulier te worden voor Corendon. Ook deze zomer liep het aantal extensies weer op, maar niet zo erg als vorig jaar. In september dit jaar zijn er echter weer meer extensies dan in september vorig jaar.
 • Het aantal meldingen van overlast van het vliegverkeer was in het tweede kwartaal van 2019 meer dan dubbel zoveel als in 2018 en 11 keer zoveel als 2017. Het aantal stijgt dus explosief. Het aantal ernstig gehinderden is op basis van een achterliggend rapport bij de aanvraag luchthavenbesluit inmiddels waarschijnlijk opgelopen naar ongeveer 15.000 zijn. In het tweede kwartaal van 2019 werd echter door slechts 654 mensen een melding gedaan van overlast. Die 654 is dus slechts het topje van de ijsberg. Sinds het tweede kwartaal is het aantal blijven stijgen, zelfs in die mate dat het klachtenbureau overbelast werd en sindsdien niet meer rapporteert over het aantal meldingen van overlast.
 • De werkgelegenheid bij de luchthaven bestaat uit 199 De toeristische sector in Zuid-Limburg, die de nadelen van de groei van MAA ondervindt, heeft ruim 21.000 arbeidsplaatsen.
 • Sinds 2014 is door de Provincie Limburg en gemeenten meer dan 86 miljoen euro subsidie toegezegd aan MAA en is al 46 miljoen euro uitbetaald tot 1-1-19.

26-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190926_00124796/klachten-over-vliegveld-ruim-verdubbeld-in-eerste-helft-2019 en 27-9-19 voor een deel in de krant op het einde van het hierna genoemde stuk over dakpannen.

26-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190926_00124795/meerssen-en-beek-vrezen-ernstige-ongelukken-door-afwaaiende-dakpannen-door-overvliegende-vliegtuigen en 27-9-19 in de krant: “Vliegverkeer, Angst voor ongelukken met dakpannen”

26-9-19 https://www.1limburg.nl/gedeputeerde-vraagt-zich-af-ambities-maa-realistisch-zijn?context=section-1

25-9-19  https://www.1limburg.nl/vliegveld-beek-wil-doorgroeien-naar-12-miljoen-passagiers  en  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190925_00124569/maa-wil-doorgroeien-naar-1-2-miljoen-passagiers  en 26-9-19 in de krant: voorpagina “Passagiers, Vliegveld wil groeispurt”pagina 8-9: “Toekomst MAA, Verbijstering over plannen vliegveld”

25-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190925_00124493/grootschalige-terrorisme-oefening-op-maastricht-aachen-airport

24-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190924_00124426/ontbreken-natuurvergunning-geen-probleem-voor-maa  en 25-9-19 in de krant: “Luchthaven, ‘Ontbreken natuurvergunning geen probleem MAA’

24-9-19  Mededeling Portefeuillehouder inzake position paper MAA, brief gedeputeerde Van den Akker van 24-9-2019 (GS 2019-71055) https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/83c21239-524a-4f81-9b89-24fc5065943a  Hierin staat de wereldvreemde groeiambitie van MAA; ongebreidelde groei zonder enig oog voor gevolgen voor omgeving en enig oog voor vernaderde maatschappelijk opvattingen.

23-9-19  https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/vliegtuigen-produceren-elke-dag-energie-van-500-hiroshimabommen-klopt-dit-wel~b375029c/ 

23-9-19   https://www.1limburg.nl/maastricht-aachen-airport-heeft-geen-natuurvergunning?context=section-1 Zie ook berichten hieronder van 20-9-19.

20-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190920_00123839/samenwerking-tussen-visit-zuid-limburg-en-beek-om-meerdere-redenen-op-losse-schroeven

20-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190920_00123805/klimaatmars-in-maastricht-brengt-meer-dan-2000-mensen-op-de-been

20-9-19  https://www.1limburg.nl/grote-opkomst-bij-mondiale-klimaatstaking-maastricht?context=section-1 en https://www.1limburg.nl/maastricht-marcheert-tijdens-mondiale-klimaatstaking?context=section-1

20-9-19  https://www.1limburg.nl/onderzoek-naar-gevolgen-stikstofuitspraak-vliegveld-beek?context=section-1

20-9-19 Naast Schiphol hebben ook andere luchthavens in Nederland hun vergunningen niet op orde. Daarmee zijn ze in overtreding. Daarom heeft MOB de overheid gevraagd om tot handhaving over te gaan. Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport, Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde hebben alle vijf geen Natuurbeschermingsvergunning. Zo'n vergunning is nodig vanwege de stikstofuitstoot van het vliegverkeer, dat schade toebrengt aan de natuur. Mob (http://mobilisation.nl/) heeft daarom een verzoek tot handhaving ingediend bij twee ministeries. https://www.stopgroeimaa.nl/images/20-9-19-VerzoekHandhavingVliegvelden-MOB.pdf

18-9-19 Schriftelijke Vragen Partij voor de Dieren-Plusquin inzake Gevolgen vervallen PAS voor Maastricht Aachen Airport https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/ed69470f-5391-4b3f-80b6-8dad1f46bd90 en https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190918_00123489/zorgen-partij-voor-de-dieren-over-vergunning-luchthaven en 19-9-19 in de krant

18-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190918_00123382/valkenburg-wil-maatschappelijke-analyse-vliegveld 19-9-19 in de krant

17-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190917_00123238/waarom-vliegschaamte-alleen-niet-werkt  18-9-19 in de krant

17-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190917_00123294/qatar-vliegt-vracht-van-hongkong-naar-maa 18-9-19 in de krant

16-9-19 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/schiphol-heeft-al-jaren-geen-natuurvergunning-100000-vluchten-illegaal/ 

16-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190916_00123091/beekdaelen-blijft-tegen-bomenkap-in-schinveldse-bossen-voor-awacs

13-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190913_00122790/klm-verwijst-reizigers-voor-korte-afstanden-steeds-vaker-naar-de-trein

13-9-19   https://www.1limburg.nl/venray-tegen-heropening-vliegbasis-de-peel?context=section-1

12-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190912_00122469/in-eindhoven-is-minder-herrie-een-voorwaarde 13-9-19 in de krant. Een interview met dezelfde directeur van het vliegveld leidt in het Eindhovens Dagblad tot de kop https://www.ed.nl/airport/eindhoven-airport-wil-wel-degelijk-groeien~a2902e7b/  De ambitie van de directeur wordt in die kop beter weergegeven.

11-9-19 https://www.longfonds.nl/nieuws/longfonds-en-artsen-luiden-noodklok-over-vieze-lucht

11-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190911_00122401/omwonenden-uit-ulestraten-dachten-en-praatten-mee-over-oplossing-voor-overlast-maa 12-9-19 in de krant “Maastricht Aachen Airport, Minder hinder met dank aan de buren”

11-9-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190911_00122420/expertgroep-probeert-overlast-vliegtuigen-boven-eijsden-aan-te-pakken 12-9-19 in de krant “Bierset, Expertgroep voor overlast vliegverkeer boven Eijsden”

11-9-19 https://denhaag.partijvoordedieren.nl/nieuws/haagse-raad-groei-luchthaven-heeft-grens-bereikt

11-9-19  https://www.1limburg.nl/actiegroepen-blij-met-aanpak-overlast-maa?context=section-1

11-9-19 https://www.1limburg.nl/provincie-investeert-miljoen-tegen-geluidsoverlast-maa?context=section-1 In de krant op de voorpagina: “MAA, Vliegveld perkt herrie en stank in” https://www.maa.nl/gedeputeerde-staten-pakken-grondgebonden-geluidoverlast-maa-aan/ en https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2019/september/geluidoverlast-maa/

10-9-19  https://www.ad.nl/economie/tui-stopt-met-vliegreizen-naar-parijs-menens-met-beperken-co2-uitstoot~a430150f/ 

9-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190909_00122007/geluidmeetnet-vliegveld-beek-vertraagd 10-9-19 in de krant; “Meetpunten, Geluidmeetnet rond vliegveld vertraagd”

9-9-19  Beantwoording schriftelijke vragen PvdD-Loomans inzake Luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport en voortgang omgevingsafspraken  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/a732f790-6e82-4f2c-ab3f-2cb43afbcb7c

6-9-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190906_00121778/onafhankelijke-analyse-luchthaven-nodig en 7-6-19 in de krant “Statenfractie Groen Links ‘Onafhankelijke analyse MAA nodig’”

6-9-19 https://nos.nl/artikel/2300656-eindhoven-airport-mag-twee-jaar-niet-verder-groeien.html

6-9-19  https://nos.nl/artikel/2300526-brussel-geeft-groen-licht-voor-vluchten-vanaf-lelystad-airport.html

2-9-19 https://groenlinks.nl/nieuws/luchtvaart-op-de-rails

29-8-19 https://www.duurzaamnieuws.nl/je-kunt-niet-tegelijk-het-klimaat-redden-en-luchthavens-uitbreiden/ 

Cijfers MAA: Conclusies op basis van herziene notitie over cijfers betreffende MAA. Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/CijfersMAA30-8-19.pdf

 • Voorstanders van groei van MAA benadrukken dat het aantal vliegtuigbewegingen sterk is gedaald sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw en suggereren daarmee dat de overlast nu minder is dan toen. Dat het aantal vliegtuigbewegingen is afgenomen klopt, maar die daling is met name opgetreden bij de kleine luchtvaart (voornamelijk lesvluchten). Kleine luchtvaart was vooral overdag actief en veroorzaakte over het algemeen alleen hinder rond de luchthaven. Van 1997 naar 2019 is de hoeveelheid vracht verviervoudigd. De overlast van vrachtvervoer is dus enorm toegenomen. Van 1997 naar 2019 is het aantal passagiers met ongeveer 50% gestegen. Bovendien vertrekken nu een groot deel van het jaar dagelijks vluchten direct na 6 uur, die inwoners en toeristen wakker maken. Dat was in 1997 niet het geval. De overlast door passagiersvervoer is dus ook sterk toegenomen. Hoewel het aantal vliegtuigbewegingen dus sterk is gedaald sinds eind jaren negentig, is de overlast van het vliegverkeer sterk toegenomen.
 • Gezien de groeiambities van MAA kan de overlast in de komende jaren nog verdubbelen.
 • Het aantal extensies (toestemming om na 23:00 uur te mogen landen of opstijgen) is nog nooit zo hoog geweest als in juli 2018. Extensies zouden uitzondering moeten zijn, maar leken regulier te worden voor Corendon. Ook deze zomer loopt het aantal extensies weer op, maar niet zo erg als vorig jaar.
 • Het aantal meldingen van overlast van het vliegverkeer was in het tweede kwartaal van 2018 vier keer zoveel als een jaar geleden. Het aantal ernstig gehinderden is op basis van een achterliggend rapport bij de aanvraag luchthavenbesluit inmiddels waarschijnlijk opgelopen naar meer dan 10.000 zijn. In het tweede kwartaal van 2018 werd echter door slechts 432 mensen een melding gedaan van overlast. Die 432 is dus slechts het topje van de ijsberg. Sinds het tweede kwartaal is het aantal blijven stijgen, zelfs in die mate dat het klachtenbureau overbelast werd en sindsdien niet meer rapporteert over het aantal meldingen van overlast.
 • De werkgelegenheid bij de luchthaven bestaat uit 199 De toeristische sector in Zuid-Limburg, die de nadelen van de groei van MAA ondervindt, heeft ruim 21.000 arbeidsplaatsen.
 • Sinds 2014 is door de Provincie Limburg en gemeenten meer dan 86 miljoen euro subsidie toegezegd aan MAA en is al 46 miljoen euro uitbetaald tot 1-1-19.

29-8-19 Brief van GS en MAA(BI) aan Minister over MAA. https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/3b4f38af-84cb-4814-a231-21f863671fcc

29-8-19 De Limburger “Luchtvaart, MAA wil gelijke kansen, maar niet per se nachtvluchten”

27-8-19 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190827_4198878/vogels-rondom-schiphol-doof-en-agressief en https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/boze-vogels-vliegtuiglawaai-maakt-vogels-agressief

27-8-19  https://milieudefensie.nl/actueel/meerderheid-van-de-nederlanders-niet-voor-groei-luchthavens

27-8-19 De Limburger “MAA, Corendon elke dag naar de winterzon” https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190826_00119917/corendon-dagelijks-naar-winterzon-vanaf-maa

27-8-19 De Limburger “Luchthaven, MAA wil in nacht vliegen” en https://www.1limburg.nl/nachtvluchten-maastricht-aachen-airport-gaan-we-niet-doen?context=section-1 en https://www.maa.nl/maa-wilt-gelijk-speelveld/  Deze wens voor een gelijk speelveld is terecht als de omstandigheden gelijk zijn. MAA ligt echter in de bebouwde kom en andere vliegvelden niet.

26-8-19 Vergadering van de CRO (Commissie Regionaal Overleg). Vergaderstukken staan op https://cromaastricht.nl/commissie/vergaderingen  

26-8-19 https://www.1limburg.nl/dakpannen-aanvliegroute-maa-niet-preventief-vastgezet?context=section-1 en in de krant “Stappenplan, Duidelijkheid over afhandeling dakpanschade door MAA”

24-8-19  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/fnv-gezondheid-schiphol-werknemers-moet-onderzocht-worden-want-zij-ademen-het-meeste-ultrafijnstof/?fbclid=IwAR3Jm5R9QdSDnKB8bmx8j3fXxo1G3mqzjffk3QWeNolNukLcxippuXuh5cs

23-8-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190823_00119627/oproep-drie-heuvelland-gemeenten-bereken-ook-de-nadelen-van-vliegveld  24-8-19 in de krant: “Lijn 50-gemeenten, Oproep: ook nadelen MAA berekenen” Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/17-7-19MKBAverzoekLijn50gemeenten.pdf

22-8-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190822_00119525/minder-vrachtvluchten-door-kortere-startbaan en 23-8-19 in de krant.

20-8-19 https://schipholwatch.nl/2019/08/20/nieuwe-aanwijzingen-voor-wegrekenen-vluchten/ 

12-8-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190812_00118148/petitie-vlieghinder-beek-overvleugelt-voorstanders-vliegveld en 13-8-19 in de krant: “Groei; Meer handtekeningen petitie vlieghinder”

12-8-19 De Limburger “Strengere regels; Helikoptervluchten aan banden” Zie https://www.1limburg.nl/regels-commerciele-helikoptervluchten-aangescherpt?context=section-1   en  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-5641.html

5-8-19 De Limburger “Vliegroute; Hoelang blijft het stiltegebied in Vijlen nog stil? “ Paginagroot interview met Deborah Vanhouttem, die handhavingverzoek bij de Provincie heeft gedaan. Zie https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190803_00117133/hoe-lang-blijft-het-stiltegebied-nog-stil

3-8-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190803_00117123/actiegroep-tegen-toename-vliegverkeer-werft-handtekeningen-tijdens-heuvelland4daagse

2-8-19  https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/franse-luchthaven-mag-niet-uitbreiden-door-klimaatafdruk

De conclusies uit een notitie met cijfers over MAA zijn:

 • De beoogde omvang van vrachtvervoer (250.000 ton) is dubbel zoveel als in de afgelopen 12 maanden (126.800 ton).
 • De beoogde omvang van passagiersvervoer (700.000) is ruim dubbel zoveel als in de afgelopen 12 maanden (327.500).
 • Het aantal vliegbewegingen met groot verkeer kan dus ook nog verdubbelen.
 • Het aantal extensies (toestemming om na 23:00 uur te mogen landen of opstijgen) is nog nooit zo hoog geweest als in juli 2018. Extensies zouden uitzondering moeten zijn, maar leken regulier te worden voor Corendon. Ook deze zomer loopt het aantal extensies weer op, maar niet zo erg als vorig jaar.
 • Het aantal meldingen van overlast van het vliegverkeer was in het tweede kwartaal van 2018 vier keer zoveel als een jaar geleden. Het aantal ernstig gehinderden is op basis van een achterliggend rapport bij de aanvraag luchthavenbesluit inmiddels waarschijnlijk opgelopen naar meer dan 10.000 zijn. In het tweede kwartaal van 2018 werd echter door slechts 432 mensen een melding gedaan van overlast. Die 432 is dus slechts het topje van de ijsberg. Sinds het tweede kwartaal is het aantal blijven stijgen, zelfs in die mate dat het klachtenbureau overbelast werd en sindsdien niet meer rapporteert over het aantal meldingen van overlast.
 • De werkgelegenheid bij de luchthaven bestaat uit 199 De toeristische sector in Zuid-Limburg, die de nadelen van de groei van MAA ondervindt, heeft ruim 21.000 arbeidsplaatsen.
 • Sinds 2014 is door de Provincie Limburg en gemeenten meer dan 86 miljoen euro subsidie toegezegd aan MAA en is al 46 miljoen euro uitbetaald tot 1-1-19.

30-7-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190730_00116577/bezwaarschriften-kunnen-parkeerplaats-maastricht-aachen-airport-in-beek-niet-ongedaan-maken  en 31-7-19 in de krant: “Vliegveld, Beek houdt vast aan parkeerplaats”

29-7-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190729_00116476/geluidmeetnet-vliegveld-beek-over-ruim-een-maand-in-bedrijf en 30-7-19 in de krant: “Maastricht Aachen Airport, Geluidsmeetnet begin september in gebruik”

29-7-19  https://www.trouw.nl/opinie/de-ronduit-gevaarlijke-mythes-van-klm-baas-pieter-elbers~b408865f/ 

25-7-19 https://www.ftm.nl/artikelen/deze-geldstromen-richting-de-luchtvaartindustrie-zagen-wij-nog-over-het-hoofd?share=1

25-7-19   https://www.1limburg.nl/video-passagierstrap-brand-naast-vliegtuig-beek?context=section-1

24-7-19 Hoorzitting bij ILT over bezwaar tegen niet handhavend optreden tegen te veel lawaai van taxiën en gebruik van de stopway van 250 op MAA. Eind augustus wordt beslissing op bezwaar verwacht.

23-7-19  https://www.trouw.nl/opinie/het-is-eenvoudig-we-moeten-minder-vliegen~b1c6f899/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email

23-7-19  https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/gruene-wollen-aus-inlandsfluege-bis-2035/ 

22-7-19 WTL Werkgroep Toekomst Luchtvaart https://toekomstluchtvaart.nl/  Stikstofdepositie vliegverkeer verhindert luchtvaartgroei Nederlandse luchthavens

18-7-19  https://nos.nl/artikel/2293967-beperkte-krimp-luchtvaart-schaadt-economie-niet.html

17-7-17 Brief van Lijn50-gemeenten aan GS met verzoek voor een volledige MKBA ten aanzien van MAA. Zie de brief.

16-7-19 NRC “Luchtvaart `Ryanair dankt lage prijs aan subsidies`” In dat stuk staat o.a. “Ook Maastricht Aachen Airport ontvangt overheidssteun, ondanks de Nederlandse doelstellingen om de CO2-uitstoot van de luchtvaartsector te verminderen, ….” Voor bron zie: https://www.transportenvironment.org/publications/analysis-state-aid-ryanair-airports

16-7-19  https://www.1limburg.nl/maa-maatregelen-geluidsoverlast-hebben-effect?context=section-1 en https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190716_00114890/vliegveld-maastricht-minder-geluidsoverlast en 17-7-19 en 17-7-19 in de krant. Het stuk in de krant heeft de kop: "MAA: minder geluidsoverlast" en in het stuk staan o.a. de volgende twee zinnen: "MAA heeft de geluidsoverlast dit jaar naar eigen zeggen fors teruggedrongen. .... En dat terwijl het aantal passagiersvluchten bijna verdubbeld is." Dit wekt de indruk dat MAA beweert dat de geluidsoverlast is afgenomen terwijl het groot vliegverkeer fors is toegenomen. Daar heb ik op gereageerd. De werkelijkheid is immers aldus. Als gevolg van maatregelen van MAA is de (berekende) geluidsbelasting minder gestegen dan je zou verwachten op basis van de groei van het groot vliegverkeer. Als je het persbericht van MAA leest https://www.maa.nl/omgevingsmaatregelen-werpen-vruchten-af/ dan klopt dat wel, maar het persbericht is kennelijk zo geschreven dat journalisten er een stuk van maken waaruit geconcludeerd kan worden dat de geluidsoverlast dit jaar minder is dan vorig jaar. In de vorige nieuwsbrief had ik commentaar gegeven op basis van het stuk in de krant, dat dus niet overeenkomt met de inhoud van het persbericht.

Ter info:  https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/ 

15-7-19  https://theworldnews.net/nl-news/spreid-voor-en-nadelen-van-schiphol-over-heel-het-land

15-7-19  https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/vliegtuigen-stoten-meer-uit-dan-enkel-co2

14-7-19   https://nos.nl/artikel/2293492-hoe-kon-de-uitstoot-van-de-nederlandse-luchtvaart-zo-groeien.html

14-7-19  https://nos.nl/artikel/2293458-uitstoot-nederlandse-luchtvaart-flink-gestegen.html

14-7-19  https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/507595-geluid-als-groeiend-milieuprobleem

12-7-19  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/12/overheid-u-bent-er-voor-de-burger-niet-voor-de-luchtvaart-a3966976

 10-7-19 https://www.1limburg.nl/overlast-vliegveld-bierset-niet-eenvoudig-op-te-lossen?context=section-1 en https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190710_00114110/minster-van-nieuwenhuizen-hoort-verhalen-over-vlieglawaai-aan  en 11-7-19  in de krant

9-7-19  https://m.iex.nl/Nieuws/ANP-090719-192/Frankrijk-gaat-vluchten-belasten-met-ecotaks.aspx?utm_source=Mobieleboodschap&utm_campaign=Mobielwebsitelink

9-7-19  https://www.ftm.nl/artikelen/econoom-manshanden-het-nederlandse-luchtvaartbeleid-zou-zin-hebben-in-congo?share=1

8-7-19 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/een-nieuwe-belazertruc-van-van-nieuwenhuizen-schiphol-moet-groei-verdienen~bac29d70/ 

8-7-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190708_00113721/minister-betreurt-onrust-over-proefscenario-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport Zie link onderaan bij 4-7-19. 9-7-19 in de krant.

6-7-19 in L magazine, bijlage bij de Limburger, een artikel van 6 pagina’s met de kop “Vliegschaamte? Reis anders” Eerste zin: “durf je op feestjes nog te vertellen dat te op een vliegvakantie gaat?” en “Vliegen is het nieuwe roken.”

6-7-19 De Limburger “Luchthaven Schiphol moet ieder stapje groei verdienen” “Minister …wil ondermeer dat het aantal nachtvluchten omlaag gaat…” Gaan die nachtvluchten naar MAA?

5-7-19   https://www.1limburg.nl/rapport-vliegtuigen-luik-te-laag-boven-zuid-limburgse-regio?context=section-1 en https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190704_00113273/vliegtuigen-luik-vliegen-te-laag-boven-zuid-limburg en in de krant “Vliegtuigen Luik komen te laag over” en “Eijsdenaren willen herstel van luchtruim” Zie link bij 3-7-19.

4-7-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190704_00113161/beekdaelen-in-geweer-tegen-overlast-vliegveld-maa  en op 5-7-19 in de krant: “Beekdaelen stelt eisen overlast MAA”

4-7-19 de Limburger De Mening Pascalle Plusquin en Lammert van Raan “Niet blijven uitdelen als koek op is” “De toekomst van de luchtvaart is de trein. De VVD lijkt die trein gemist te hebben.”

4-7-19  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/04/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-van-raan-pvdd-over-het-bericht-dat-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport-niet-worden-uitgesloten

3-7-19  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/03/aanpak-geluidshinder-eijsden

1-7-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190701_00112614/nieuw-onderzoek-naar-stillere-motoren-awacs

1-7-19 https://www.1limburg.nl/vliegveld-wordt-klaargemaakt-voor-90s-forever-outdoor?context=section-1

30-6-19  https://www.parool.nl/amsterdam/omwonenden-schiphol-meten-geluidshinder-zelf~b66f51c8/  “Omwonenden van Schiphol grijpen de macht en gaan zelf de geluidshinder van vliegverkeer meten. ‘Van een gemiddelde word ik ’s nachts niet wakker, van een geluidspiek wel.’ “

28-9-19  https://www.1limburg.nl/passagiers-maa-eerste-kwartaal-ruim-verdubbeld?context=section-1

27-6-19 https://www.1limburg.nl/provincie-wil-veiligheid-chemelot-verbeteren?context=section-1 “door nieuwe gebouwen waar veel mensen werken, ver van de chemische fabrieken te vestigen.” Een goed alternatief voor het terrein van MAA. (27-6-19 ook in de krant “Nieuwbouw op campus moet ver van gevaarlijke fabrieken”)

27-6-19  https://nos.nl/artikel/2290906-rivm-gezondheidsklachten-door-ultrafijnstof-rond-schiphol.html  en https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/rivm-kinderen-rondom-schiphol-meer-last-van-longen

26-6-19  https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/waarom-omgevingslawaai-hard-op-weg-is-een-grotere-killer-te-worden-dan-luchtvervuiling

26-6-19  De Limburger, Ingezonden brief over Vrachtvluchten van Hedwig Darly

25-6-19  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/25/maatschappelijke-kosten-uitbreiding-lelystad-airport-onderschat-a3965037

24-6-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190624_00111579/horeca-toerisme-en-vvv-boos-over-verslag-maastricht-aachen-airport en 25-6-19 in de krant “Luchthavenbesluit, Boosheid horeca, VVV en toerisme over MAA”

24-6-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190624_00111467/plannen-van-nieuwe-college-voor-provincie-limburg-veel-bomen-en-een-referendum  “Welke kant het met de luchthaven opgaat, blijft afwachten. Het college zegt te zoeken naar een goede balans tussen economisch belang en milieuaspecten. Een kosten-batenanalyse moet helpen om een goede afweging te maken.”

24-6-19 https://www.limburg.nl/bestuur/collegevorming ·  Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden 2019-2023 (pdf, 1.9 MB)

Maastricht Aachen Airport

 • Voor Maastricht Aachen Airport (MAA) zetten wij in op een proactieve communicatie met de omgeving, een balans tussen de economische verankering in de regio en behoud van de leefkwaliteit voor de omgeving. Daarbij geven wij meer eigen sturing in de te maken afwegingen en de aanpak van de overlast.
 • Wij vinden de luchthaven een belangrijk onderdeel van onze internationale én regionale (lucht)infrastructuur en brengen de economische en maatschappelijke effecten van de luchthaven in kaart, met oog voor de duurzame toekomst op de lange termijn. Dit ook in het licht van de aanstaande nationale Luchtvaartnota 2020-2050 van het Kabinet en de nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit voor MAA.
 • Wij zetten in op een vergroening van de luchtvaart. In samenwerking met onderwijsinstellingen zullen wij onderzoek laten doen op bijvoorbeeld het gebied van drones en elektrisch taxiën en op termijn elektrisch vliegen.
 • We onderkennen de kansen die de luchthaven biedt voor het versterken van inkomend (congres-)toerisme naar Limburg en willen deze kansen verzilveren.

(De tekst bij het twee punt kan uitgelegd worden als de door ons gevraagde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.)

20-6-19 https://www.nieuwsbladtransport.nl/luchtvracht/2019/06/20/kabinet-voorstander-van-belasting-op-kerosine/?gdpr=accept en  https://www.parool.nl/nederland/nederland-wil-naast-vliegtaks-accijns-op-kerosine-invoeren~bd18b763/ 

20-6-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190620_00111057/heuvelland-protesteert-tegen-helikoptervluchten 22-6-19 in de krant: “Overleg, Boosheid over helikoptervluchten”

19-6-19  https://www.transport-online.nl/site/104556/asl-neemt-grondafhandelingsactiviteiten-maastricht-aachen-airport-over/ 

19-6-19  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/19/ook-luchtvaart-moet-bijdragen-aan-strijd-tegen-vervuiling-a3964266 en https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/kabinet-voorstander-van-belasting-op-kerosine

19-6-19 De Limburger “Effect van door kabinet geplande vliegtaks wordt ernstig betwijfeld” en “Vliegtaks gaat het verschil niet maken”

18-6-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_00110680/ruim-200-bezwaarschriften-tegen-parkeerplaats-maa 19-6-19 in de krant “MAA, Bezwaren tegen parkeerplaatsen”

17-6-19 https://www.maa.nl/take-off-distance-available-maastricht-aachen-airport-aangepast/ Vliegtuigen mogen toch weer zwaarder beladen worden omdat ze een langer stuk van de baan mogen gebruiken om uit te klimmen.

17-6-19 https://www.maa.nl/ilent-maa-verleende-1-van-de-57-extensies-onterecht/  en  https://www.1limburg.nl/vaak-overschrijdingen-vliegtijden-maa-door-corendon?context=section-1 en 18-6-19 in de krant “Vliegveld, Corendon landde vaak na 23.00 uur” Dit heeft betrekking op 2018. In 2019 lijkt het aantal extensies (na 23:00 uur landen of opstijgen) minder te worden dan in 2018, maar is er mogelijk weer sprake van een overtreding.

14-6-19  De Limburger Luchthaven MAA ‘Nachtvlucht onwenselijk’ en “Provincie wil geen nachtvluchten op MAA” 13-6-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190613_00109848/provincie-wil-geen-nachtvluchten

13-6-19  https://cromaastricht.nl/nieuws/13-06-2019_voortgangsbericht-werkgroep-omgevingsmaatregelen-cro-maa

13-6-19  https://www.1limburg.nl/provincie-blijft-tegen-nachtvluchten-maa?context=section-1  en  https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/provincie-tegenstander-van-nachtvluchten-op-maastricht-aachen-airport/ 

13-6-19  De Limburger “Vliegveld, Niet alleen negatieve reacties op nachtvluchten” “Het geluid, daar wen je aan. Dit is goed voor de Limburgse economie.”

12-6-19 De Limburger Commentaar “Nachtvluchten” “Natuurlijk is dat maar een van de opties, maar alleen al het feit dat ambtenaren deze serieus overwegen geeft te denken”

11-6-19  https://www.1limburg.nl/groei-maa-betekent-het-failliet-van-het-toerisme

11-6-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190611_00109542/niet-logisch-en-zelfs-bizar-dat-verworpen-oplossing-van-nachtvluchten-nu-misschien-weer-op-de-agenda-komt-te-staan 12-6-19 in de krant als Commentaar.

11-6-19  https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/toch-nachtvluchten-vanaf-maa/ 

11-6-19  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/0c0a40d2-4266-4561-bc9d-757d471707ab Verslag gesprekstafels MAA 1-5-19

11-6-19 voorpagina De Limburger “Nachtvluchten vanaf MAA een optie”; regio pagina 6-7: “Over de randen van de nacht”. Zie bijlage en voor zover toegankelijk  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190610_00109407/optie-nachtvluchten-op-maastricht-airport en https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190611_00109486/omwonenden-bezorgd-over-nachtvluchten-maa-de-omgeving-is-hier-niet-op-berekend

7-6-19 https://www.1limburg.nl/limburg-enige-provincie-met-gedeputeerden-forum-en-pvv?context=section-1

7-6-19 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/0ca33b1d-6ef3-4b57-8a44-33987fcebc2b  Brief Tussenverslag Formateurs, brief Koopmans en Straus van 7-6-2019. Daaruit blijkt dat van de Akker MAA in portefeuille heeft evenals toerisme. Achter de schermen is er een groot verzet van de toeristische in Heuvelland tegen de huidige exploitatie van MAA. “Iedere morgen, zeven dagen in de week, worden in een groot deel van Heuvelland de gasten kort na 6 uur gewekt door Corendon. Een paar honderd arbeidsplaatsen op MAA ten koste van de 20.000 arbeidsplaatsen in de toeristische sector.”

5-6-19 https://www.1limburg.nl/helft-limburgers-vindt-dat-we-minder-moeten-vliegen?context=section-1

3-6-19 https://www.1limburg.nl/nieuwe-eigenaar-voor-corendon?context=section-1

2-6-19 https://www.1limburg.nl/bouwprojecten-gevaar-door-stikstof-uitspraak?context=section-1 Daarin o.a. de tekst: “Projecten die in de problemen kunnen komen door de uitspraak zijn onder meer de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven, de uitbreiding van Chemelot en de groeiplannen rondom het vliegveld in Beek.”

20-5-19 was in Wittem een informatieavond over vlieghinder in het Heuvelland georganiseerd door Bewonersinitiatief Grenzeloos Stil.

17-5-19  De Limburger:  “Achtergrond vliegtaks, Enkel maatregel uit EU effectief”

16-5-19 De Limburger: “Ryanair ‘Vliegtaks staatssteun aan KLM’ “

16-5-19 RaadsInformatieBrief Meersen Bestuurlijk overleg tijdelijke parkeerplaats; veiligheidseisen en vortexschade https://meerssen.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/view?month=all&year=all&week=all&module_filter%5Bselect%5D%5B53%5D=none&module_filter%5Bselect%5D%5B34%5D=none&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%2  

15-5-19 De Limburger: Luchtvaart, Europese Commissie: vliegtaks schaadt economie niet, CO2-uitstoot gaat omlaag” Zie verwijzingen op 13-5-19 in vorige nieuwsbrief. Zie ook bijgevoegde notitie “Vliegbelastingen hebben geen effect op de economie als geheel”

14-5-19 https://www.1limburg.nl/personeel-blij-met-behouden-parkeerplaats-maa?context=section-1 bevat de tekst: "De klanten zijn bijna allemaal goedgemutst omdat ze hier gratis hun auto kwijt kunnen. Ik heb zelfs mensen uit het hoge noorden in mijn bus."

14-5-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190514_00105446/rechter-tijdelijke-parkeerplaats-maa-tijdelijk-toegestaan  en https://www.1limburg.nl/tijdelijke-parkeerplaats-maa-mag-van-rechtbank en 15-5-19 in de krant 

13-5-19 https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/milieueffectrapport-luchtvaartnota-2020-2050 “De Commissie adviseert om de discussie over hoe de luchtvaart zich moet ontwikkelen, te voeren aan de hand van alternatieven die uitgaan van groei, stagnatie of krimp van de luchtvaart, van meer of minder terugdringen van de hinder en van al dan niet terugdringen van de CO2-uitstoot.”

13-5-19 https://www.msn.com/nl-be/nieuws/wereld/gelekt-ec-rapport-pleit-voor-vliegreistaks/ar-AABioFo?ocid=ientp

13-5-19 https://www.trouw.nl/groen/belasting-op-vliegen-scheelt-uitstoot-en-schaadt-de-economie-als-geheel-niet~a84655bf/ 

13-5-19 https://www.transportenvironment.org/press/eu-sat-data-showing-benefits-ending-airlines%E2%80%99-tax-break-%E2%80%93-leak

13-5-19 Namens de Alliantie is een brief gestuurd naar de leden van de Provinciale Staten en de informateurs waarin aangedrongen wordt op een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in het kader van de herbezinning MAA. Voorbeeld: de brief aan de CDA fractie.

11-5-19 De Limburger, Limburgse Zaken, Barensweeën van een agenda, Per Kamps. Daarin gaat het over de ambities van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, waarbij Beek verhinderd heeft dat MAA genoemd wordt, want anders zouden ook de nadelen van MAA genoemd moeten worden omdat het ook gaat over duurzaamheid.

10-5-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190510_00104990/spitsuur-hoog-boven-limburg-eurocontrol-beheert-het-propvolle-luchtruim 11-5-19 in de krant

10-5-19 https://www.1limburg.nl/meer-klachten-over-maa-geen-verband-met-vluchten  n.a.v. 7-5-19 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/4000d39f-3ff5-4159-b83d-73b286bfb377

5-5-19 Dringend appel op minister: ‘Ook luchtvaart moet klimaatneutraal worden’ persbericht van Landelijk Burgerberaad Luchtvaart https://lbbl.nl/ n.a.v. brief  over Luchtvaartnota voorafgegaan door zienswijze

3-5-19 https://www.1limburg.nl/geen-openheid-over-klachten-vliegveld-bierset

2-5-19 Rechtbank Roermond: behandeling geweest van voorlopige voorziening (kort geding) van Milieudefensie Maastricht en een omwonende om vergunning tijdelijke parkeerplaats te schorsen. Uitspraak binnen 14 dagen.

1-5-19 https://www.vn.nl/luchtvaart-klimaatbeleid-luchtkasteel/ 

1-5-19 Overlegtafel luchthavenbesluit MAA georganiseerd door de Provincie. Alleen voor ongeveer 50 genodigden. Van organisaties van de Alliantie en sympathiesanten nemen ook ongeveer 10 personen deel. Een zeer belangrijk van inbreng was: een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) over MAA. De toeristische sector Heuvelland was ook zeer kritisch over MAA.

29-4-19 De Limburger op voorpagina “Piloten gaan veel in de fout in smal en complex Limburgs luchtruim” op pag. 6 “Maastricht Aachen Airport, Ongewenste indringers van het luchtruim”

29-4-19 De Limburger: “Vlieglawaai, Minister weigert Eijsden openheid”

25-4-19 https://www.jezultermaarwonen.nl/eijsden/p-e-r-s-b-e-r-i-c-h-t-wobverzoek-vliegtuigoverlast-eijsden-toont-aan-belgische-overheid-eist-geheimhouding-en-nederlands-ministerie-blijkt-bang-en-niet-daadkrachtig/ 

27-4-19  De Limburger: “Eindhoven, Parkeren bij Airport fors duurder”

26-4-19 Financieel Dagblad: “Nederlandse burger roept verdere groei luchtvaart een halt toe”

25-4-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190425_00102653/advies-aan-minister-voorlopig-geen-verdere-groei-vluchten-eindhoven-airport 26-4-19 in de krant met kop: “Vliegveld, Advies: voorlopig geen verdere groei vluchten Eindhoven Airport”Zie bijlage Proefcasus EindhovenAirport

25-4-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190425_00102664/kamermeerderheid-wil-af-van-overlastgevende-nachtvluchten-schiphol en https://www.ad.nl/politiek/kamermeerderheid-wil-af-van-overlastgevende-nachtvluchten-schiphol~af1dfb40/ en https://nos.nl/artikel/2281954-d66-wil-verbod-op-nachtvluchten-schiphol.html

24-4-19  https://www.nu.nl/gezondheid/5850627/geluidsoverlast-maakt-mensen-ziek.html

21-4-19 geplaatst op https://www.maa.nl/extensie-18-april-23-33-uur/  “Op 18 april ontving de Corendonvlucht CND682 goedkeuring om met een extensie te landen om 23.33 in plaats van 22.55. De vlucht vanuit Hurghada had bij vertrek vanuit Maastricht ’s middags een vertraging opgelopen door een later slot.” Je leest het goed: omdat het vliegtuig ’s middags met vertraging op MAA is vertrokken mag het bij terugkomst na 23:00 uur landen. Zo kan iedere vertraging in het te krappe schema leiden tot landen na 23:00 uur.

19-4-19 De Limburger”MAA, Steun voor meten overlast vliegveld”

18-4-19 Meerssen raadsinformatiebrief motie ultrafijnstof en geluidshinder MAA https://meerssen.notubiz.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/view?month=all&year=all&week=all&module_filter%5Bselect%5D%5B53%5D=none&module_filter%5Bselect%5D%5B34%5D=none&module_filter%5Brange%5D%5B15%5D%5Bdata_type%5D=datetime&module_filter%5Brange%5D%5B7%2

18-4-19 De Limburger “Beekdalen, CDA:lawaai vliegveld ook zelf meten”

18-4-19 Extra vergadering van de CRO (Commissie Regiobaal Overleg luchthaven Maastricht) op verzoek van vertegenwoordigers van omwonenden in de CRO. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie) was uitgenodigd, maar weigerde om te komen, omdat die bang was van de kritiek op de procedure van het gedoogbesluit van het gebruik van de stopway van 250 meter. Er was forse kritiek op de communicatie van de kant van de voorstanders van de groei van MAA: verhalen over het extra lang gedogen van het gebruik van de stopway kloppen niet, er is stiekem weer een rapport opgesteld (door Horyzon) vanuit de economisch invalshoek en over de tijdelijke parkeerplaatsen op het gestorte asfalt is vooraf niet gecommuniceerd. Allerlei zaken kunnen snel geregeld worden bij MAA maar niet de uitbreiding van het Klachten- en Informatiecentrum Luchtvaart (KICL).

18-4-19 Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI, een onafhankelijk adviesorgaan) heeft rapport uitgebracht over luchtvaart https://www.rli.nl/nieuws/2019/publicatie-advies-luchtvaartbeleid-een-nieuwe-aanvliegroute Luchtvaart moet als gewone bedrijfstak behandeld worden. Veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit, hinder en CO2 stellen grenzen aan de mogelijkheden voor luchtverkeer. Meer aandacht voor de beïnvloeding van het reizigersgedrag en heroverweging van het concept ‘netwerkkwaliteit’ voor het sturen op internationale bereikbaarheid. De luchtvaart valt onder de klimaatdoelstelling van Parijs. Er gelden in Nederland echter geen reductiedoelen voor CO2-uitstoot voor de luchtvaartsector. (Een kat in het nauw maakt rare sprongen: reactie van luchtvaartsector in de Telegraaf: ‘Luchtvaart-rapport is net een links partijprogramma’.)

18-4-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190418_00101803/advies-maak-vliegen-duurder-zodat-vervuiler-betaalt

17-4-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190417_00101534/zuid-limburg-kan-een-van-europa-s-topregio-s-worden in de krant van 18-4-19 met dezelfde titel

17-4-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190416_00101439/corendon-vanaf-maa-naar-turks-deel-cyprus in de krant van 18-4-19 met de titel “Maastricht Airport, Corendon naar Kyrenia”

16-4-19  https://www.1limburg.nl/informateurs-onderzoeken-huidige-coalitie-met-aanvulling?context=section-1

15-4-19   https://www.1limburg.nl/omwonenden-onderzoek-diverse-scenarios-maa?context=section-1

13-4-19 De Limburger: “Limburgse zaken, Een alliantie roert de trom” Zeer kritisch over (de groei van) MAA.

13-4-19  De Limburger: “Logistiek, Duurzaam centrum DHL bij MAA”

13-4-19  https://www.maa.nl/extensie-12-april-23-26-uur/

11-4-19  https://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/gemeente-beek-wil-voorzieningenniveau-aviation-valley-verbeteren/?utm_source=Dagelijkse%20nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=2019412

10-4-19  https://www.rijnmond.nl/nieuws/180444/Wethouder-wil-onderzoek-naar-kleiner-Rotterdam-The-Hague-Airport

5-4-19  https://www.1limburg.nl/lading-cocaine-onderschept-tussen-bloemen-op-vliegveld-beek?context=section-1 6-4-19 De Limburger “Vliegveld, Drugs tussen bloemen”

4-4-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190404_00099796/kort-geding-kan-komst-eerste-auto-s-op-tijdelijke-parking-maa-niet-voorkomen 5-4-19 De Limburger “Actiegroep, Kort geding kan komst van eerste auto’s op parking niet voorkomen”

4-4-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190404_00099722/meerssen-onderzoek-naar-zelf-meten-van-geluid-vliegveld   5-4-19 De Limburger “Vliegveld, Meerssen laat geluidsmeetplan opstellen”

4-4-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190404_00099796/kort-geding-kan-komst-eerste-auto-s-op-tijdelijke-parking-maa-niet-voorkomen 5-4-19 De Limburger “Actiegroep,

3-4-19  https://www.1limburg.nl/controles-op-maximaal-baangebruik-vliegveld-beek  4-4-19 De Limburger “MAA, Controle baangebruik luchthaven”

3-4-19 De Limburger “Commentaar, Vloek of zegen” met o.a.: “…MAA-dossier. Want dat is inmiddels uitgegroeid tot een prestigeproject, hoe twijfelachtig de reputatie ook is.”

2-4-19  https://www.destentor.nl/lelystad/lelystad-airport-kan-niet-open-vanwege-klimaatdoelen~a3a4a985/

2-4-19 De Limburger “Toekomst, Omwonenden MAA willen herbezinning op groei vliegveld”

2-4-19  https://nos.nl/artikel/2278632-impact-nederlandse-luchtvaart-op-klimaat-neemt-flink-toe.html

2-4-19  https://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/144835694/omwonenden-vliegveld-provincie-maak-pas-op-plaats

1-4-19 In het kader van de herbezinning MAA is door Omwonenden MAA een notitie opgesteld waarin gepleit wordt voor de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA):

 • meerdere scenario’s voor MAA
 • onderzoek naar alle voor en nadelen van (groei van) MAA
 • alles uitgedrukt in geld
 • daarmee ontstaat en totaal beeld van de “waarde” van MAA bij diverse scenario’s
 • MKBA uit te voeren door onafhankelijk onderzoekers
 • aangestuurd door een brede begeleidingscommissie, waarin alle belangen evenwichtig zijn vertegenwoordigd.

Niemand kan bezwaar hebben tegen zo’n MKBA, want beslissingen moeten toch genomen worden op basis van objectieve feiten.

Deze notitie is 1-4-19 o.a. gestuurd naar de informateurs voor het nieuwe College van GS en aan alle Statenleden, met afschrift aan alle gemeenteraadsleden in Zuid-Limburg en de pers. In o.a. De Limburger van 2 april is er aandacht aan besteed.

30-3-19 De Limburger “Parkeerplaatsen vliegveld, Meerssen boos op buur Beek”

30-3-19 De Limburger pag. 2: ‘Red het landschap en breidt campussen uit in omgeving vliegveld’ met verwijzing naar pag. 23: Landschap ‘Uitbreiding campussen beste in Beek’ met verwijzing naar informatiebijeenkomsten van Omwonenden MAA en citaten van Jan Muijtjens en Frank Wormer.

29-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190329_00098818/parkeerplaats-maa-meerssen-boos-op-onbetrouwbare-buur-beek

28-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190328_00098663/exploitatie-maa-in-handen-candeger-bv-en-broers-reik en op 29-3-19 in de krant met de kop: “Aandelen, MAA naar Candeger BV en Israëlische broers Reik”

28-3-19 https://www.1limburg.nl/aantal-vakantieboekingen-vanaf-maa-bijna-verdubbeld

28-3-18  https://nos.nl/artikel/2277944-ruim-39-000-klachten-over-maastricht-airport.html

28-3-19  https://www.1limburg.nl/ruim-39000-klachten-over-maastricht-aachen-airport

Provinciale Staten:  https://ris2.ibabs.eu/Reports/Details/Limburg/cf136a4c-f3ad-4a3c-acee-7b6c8a5dbef6  Zie o.a. antwoorden 28-3-19 op vragen inzake omwonenden MAA van Berghorst en vragen inzake informatie m.b.t. onderzoek RUD, functioneren CRO, functioneren klachtenbureau, kosten-baten MAA van Visser.

Gemeente Meerssen: 20190328 Beantwoording art. 40 vragen Kijk!!! inzake tijdelijke voorziening parkeren MAA op Aviation Valley (1) en 20190328 Raadsinformatiebrief inzake Geluidsmetingen MAA

27-3-19  https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/98dbdfca-85f4-4edc-890b-f48eb0f8781  Mededeling portefeuillehouder inzake afoening 8301 en 8390 (geluidsmetingen MAA en raadpleging omwonenden bij omgevingsafspraken MAA), brief gedeputeerde Van den Akker van 19-3-2019 (GS 2019-20258)

27-3-19 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Limburg/599cae74-ef89-4ab1-827c-a12638d5fd5e Informerend stuk Vierde voortgangsrapportage na herziening van de basisrapportage van het groot project Maastricht Aachen Airport, brief GS van 26-3-2019 (GS 2019-23499)

26-3-19  https://www.upinthesky.nl/2019/03/26/vliegvelden-maastricht-en-groningen-krijgen-onbemande-verkeerstorens/

26-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190326_00098367/beek-gaf-adviesbureau-niet-alle-info-rond-dassenkwestie

25-3-19  https://www.1limburg.nl/forse-groei-vliegveld-maastricht-meer-passagiers-en-vracht

23-3-19  De Standaard over Alibaba “Wat halen we binnen” Veel parallellen ook met MAA: Provincie/ gewest moet extra investeren in infrastructuur; Geen inzage in de afgesloten overeenkomst; Van de beloofde extra banen zal niet veel blijken te kloppen.

20-3-19 verkiezingen voor Provinciale Staten. Wat de verschillende partijen vinden van MAA is op basis van nu beschikbare informatie in een notitie bij elkaar gezet: https://www.stopgroeimaa.nl/images/downloads/Verkiezingsprogrammas.pdf De zaken zijn kernachtig en beeldend samengevat in een folder: https://www.stopgroeimaa.nl/images/downloads/MAAPSFlyer.pdf

20-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190320_00097405/agenda-zuid-limburg-is-voor-beek-genoeg  en 21-3-19 in de krant

19-3-18  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190319_00097284/middengebied-zuid-limburg-kijkt-over-onlogische-grenzen-heen en 20-3-19 in de krant

19-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190320_00097384/recreatiesector-twijfelt-aan-belang-maa-evenveel-banen-op-vliegveld-als-in-drie-hotels (nog) niet in krant

19-3-19  De Limburger “Politiek, Vragen in Meerssen over parkeerplaats bij vliegveld” Zie https://www.kijkmeerssen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Art_40_Kijk_parkeren_MAA-.pdf (11-3-19)

19-3-19  De Limburger: “Middengebeid, Platteland groene long Zuid-Limburg” Onderzoek van Luc Soete. Zie benden 11-3-19. “Beek doet vooralsnog niet mee.”

19-3-19  De Limburger: “Cityliner, Lijndienst van Maastricht naar München”

18-3-19 De Limburger: MAA ‘Vermindering schade woningen niet mogelijk’

18-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190318_00097078/ook-meerssense-politiek-bezorgd-over-parkeerplaats-maa en 19-3-19 in de krant met de kop: “Politiek, Vragen in Meerssen over parkeerplaats bij vliegveld”

17-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190317_00096869/bezwaar-tegen-parkeerplaats-maa en 18-3-19 in de krant

17-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190317_00096892/verminderen-dakpanschade-maa-niet-mogelijk en 18-3-19 in de krant.

15-3-19  https://www.1limburg.nl/maastricht-stroomt-vol-met-deelnemers-klimaatmars?context=section-1

14-3-19  https://www.1limburg.nl/tefaf-begint-honderden-privevliegtuigen-landen-beek?context=section-1

13-3-19 https://www.1limburg.nl/verkiezingsdebat-maatregelen-voor-omwonenden-maa?context=section-1

12-3-19  https://m.limburger.nl/cnt/dmf20190312_00096062/klimaatmars-in-maastricht en 14-3-19 in de krant

12-3-19 https://www.1limburg.nl/weren-boeing-737-max-8-heeft-geen-gevolgen-voor-maa?context=section-1

12-3-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190312_00096114/actiegroep-leg-werkzaamheden-extra-parkeerplaats-maa-per-direct-stil en 14-3-19 in de krant.

12-3-19 De Limburger “Groeistop vliegvelden Eindhoven en Rotterdam” meerderheid Tweede Kamer. “Dit zijn voornamelijk vliegvelden voor vakantievluchten, die nauwelijks extra banen opleveren.” “De groeiplannen gaan wat ons betreft in de ijskast tot we hebben uitgedokterd in hoeverre groei van de luchtvaart nog wel bij onze toekomst past.”

11-3-19 https://www.1limburg.nl/kleine-gemeenten-worden-gezondheidsoase?context=section-1 De tien landelijk gelegen gemeenten in Zuid-Limburg willen zich veel meer gaan profileren als 'gezondheidsoase' voor ouderen en jonge gezinnen, maar niet de gemeente Beek.

11-3-19 Brief van toeristische sector een leden van Provinciale Staten.  https://www.sjoenenstil.nl/wp-content/uploads/2019/03/brief-MAA-Staten-van-Limburg-met-bijlagen.pdf Uit de brief:
…”Daarom willen wij u de volgende persoonlijke vraag stellen:
Is de (economische en levens-) waarde van een rust- en stiltegebied waar alle regiobewoners en onze toeristen van genieten, op langere termijn niet vele malen groter dan het feitelijk beperkte economisch gewin van een luchthavenbedrijf met herrie veroorzakende vervuilende vliegtuigen?
En het logische antwoord is dan toch echt ja!
Daarom vraagt de toerisme-recreatiesector aan de nieuwe provinciale staten van Limburg om geen verdere groei van Maastricht Aachen Airport na te streven.

11-3-19 De Limburger “Dialoog ‘Kom met feiten, niet met sentiment’ over de ‘informatiebijeenkomst’ van voorstanders van uitbreiding MAA, waar 60 mensen gekomen waren

9-3-19 Hart van Nederland o.a. over uitbreiding MAA; (iets voorbij de helft van de uitzending).

9-3-19 bijeenkomst van Partij voor de Dieren over MAA 19:00 uur De Hanenhof Geleen https://limburg.partijvoordedieren.nl/agenda

7-3-19 Gedoogbesluit van 7-3-19 met terugwerkende kracht naar 4-12-18 over het illegaal gebruik van de 2.750 meter. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-13687.html en https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z04386&did=2019D09160 Waarom nu pas een gedoogbesluit? Is dat n.a.v. handhavingverzoek of discussie in CRO? https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190307_00095415/gedoogsituatie-vliegveld-stopt-eind-maart  Dit bericht 8-3-19 in de krant. Dat het gedogen stopt is geen nieuws, maar wel dat nu pas een gedoogbesluit is genomen met terugwerkende kracht.

7-3-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190307_00095472/ook-bij-harde-brexit-zijn-antonovs-niet-welkom-op-maa  Dit bericht 8-3-19 in de krant “Antonovs blijven niet welkom”

6-3-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190306_00095302/eerste-schetsen-voor-maa-van-de-toekomst en 7-3-19 in De Limburger, Frans Driessen, “Onderzoek, Eerste schetsen voor MAA van de toekomst” De Provincie en MAA hebben geen enkele boodschap actieve communicatie vooraf met de CRO en de omgeving. Men gaat in het geheim gewoon zijn eigen gang en laat zelf gestuurde onderzoeken uitvoeren als munitie in de zogenaamde herbezinning.

4-3-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190304_00094986/maa-verplaatst-parking-p5-naar-groter-terrein-in-beek en 5-3-19 in krant “Parkeerdruk, Parking P5 van MAA naar groter terrein” De parkeer plaats komt op het illegaal gestorte afval van asfalt op de percelen van het bedrijventerrein. Kennelijk is dat afval met voorbedachte rade daar gestort. De luchtvaartmaffia wordt gesteund door de overheid.

3-3-19  https://www.meervandaag.nl/2019/03/03/automatische-piloot-oorzaak-van-dakpannen-incident/

1-3-19 De Limburger, Peter Bruijns “Maastricht Aachen Airport, Tien keer zoveel klachten over hinder vliegverkeer” n.a.v. vergadering CRO en Frans Pollux, “Vliegbewegingen” n.a.v. koop aandelen KLM

26-2-19 De Limburger twee ingezonden brieven over de uitspraak van gedeputeerde Geurts: “Vliegtuigen boven Vijlen komen van Bierset”

26-2-19 https://www.maa.nl/status-gedoogsituatie-2-750-meter-baanlengte/  “De piloot bepaalt op basis van deze gegevens hoeveel baanlengte hij/zij nodig heeft om veilig te kunnen vertrekken. De luchthaven zelf heeft hierdoor geen inzage in hoeveel vluchten er nu exact gebruik maken van de 2.750 meter.” Kennelijk bestaat de volledige vrijheid om een vliegtuig zo zwaar te vullen met vracht en/of kerosine dat de 2750 meter nodig is om op te stijgen.

26-2-19   https://www.1limburg.nl/nieuwe-cockpit-voor-awacs-maar-geen-stillere-motoren?context=section-1

26-2-19  https://www.1limburg.nl/extra-vluchten-vanaf-maastricht-aachen-airport-door-brexit?context=section-1

22-2-19 De Volkskrant “Flygskam” “De trend in Zweden was jarenlang meer en meer vliegen, met een verdubbeling van het aantal vliegreizen sinds de jaren negentig. De Zweden vliegen gemiddeld 1,4 keer per jaar, vijf keer het wereldwijde gemiddelde, aldus Allerup. De door hem voorspelde mogelijke trendbreuk schrijft hij toe aan het debat rond vliegschaamte, maar tevens aan de sinds april vorig jaar ingevoerde belasting op vliegtickets in het Scandinavische land. Op vliegtickets zit sindsdien een milieubelasting van tussen de 6 en 40 euro.”

Februari 2019 Tijdschrift Milieu 2019-1: “ In m.e.r.-onderzoek naar de geluidhinder van luchthavens wordt geen rekening gehouden met meetgegevens en hinderbeleving. Een gemis met flinke gevolgen. De hinderoverlast en slaapverstoring blijken namelijk flink groter op ruime afstand van start- en landingsbanen, ook buiten de wettelijke geluidbelastingcontouren. Bovendien wordt geluidshinder door meer factoren veroorzaakt, zoals piekgeluid en het aantal vliegtuigen.”

21-2-19  https://www.1limburg.nl/geurts-zoeken-naar-evenwicht-belangen-maa-en-toerisme?context=section-1 en  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190221_00093599/gedeputeerde-geurts-vliegtuigen-boven-vijlen-komen-van-bierset en deze laatste versie 22-2-19  in de papieren krant. Het buitenland de schuld geven van de overlast van vliegverkeer terwijl het vliegveld van de Provincie de grootste veroorzaker is van de overlast voor het toerisme. Wat Tefaf betreft: zoals in de brief van 18-12-18 van de toeristische sector wordt gesteld: de Tefaf is vanaf Bierset ook goed bereikbaar. De laatste zin is ook interessant: vanwege tekort aan arbeidskrachten kunnen we selectief zijn bij de bevordering van werkgelegenheid, dus geen groei meer of zelfs krimp van overlast gevende economische activiteiten, zoals het vliegveld.

21-2-19 De Limb Het Betoog Een negatieve banenmachine Coen en Wil

20-2-19 https://www.ad.nl/rotterdam/onderzoek-naar-vertrek-luchthaven-rotterdam-the-hague-airport~a928261e/ en https://zuidholland.groenlinks.nl/nieuws/zuid-holland-gaat-vertrek-rotterdam-hague-airport-onderzoeken Hier kan de provincie Limburg een voorbeeld aan nemen.

17-2-19  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190217_00092911/luchtruim-boven-limburg-zorgt-voor-gevaarlijke-situaties

14-2-19 De Limburger “Vrachtvliegtuigen, MAA verhoogt landingsgelden zware kisten”

13-2-19 https://www.1limburg.nl/drukte-op-maastricht-airport-door-belgische-staking?context=section-1

11-2-19 https://www.1limburg.nl/vliegtuigmonteur-dronken-op-maastricht-aachen-airport?context=section-1

11-2-19 Wie gezond wil leven, kan beter wegblijven uit Parijs en omgeving. Het verkeer maakt er namelijk zo’n herrie dat mensen er letterlijk ziek van worden. Bijna 90 procent van de bewoners heeft te maken met excessieve geluidsoverlast van vliegtuigen, auto’s en treinen.  https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190210_00091989/verkeerslawaai-parijs-maakt-mensen-ziek

De meest actuele cijfers (3-2-19) over MAA leiden tot de volgende conclusies:

 • De beoogde omvang van vrachtvervoer is dubbel zoveel als in 2018 (125.000 in 2018).
 • De beoogde omvang van passagiersvervoer is twee en een half keer als nu in 2018 (275.000 in 2018).
 • De beoogde hoeveelheid grote vliegtuigen is bijna drie keer zoveel als in 2018 (6.000 in 2018).
 • Het aantal extensies (toestemming om na 23:00 uur te mogen landen of opstijgen) is nog nooit zo hoog geweest als in juli 2018. Extensies zouden uitzondering moeten zijn, maar leken regulier te worden voor Corendon. Daarna is het aantal extensies gaan dalen en lijkt nu weer normaal.
 • Het aantal meldingen van overlast van het vliegveld was in het tweede kwartaal van dit jaar vier keer zoveel als een jaar geleden. Het aantal ernstig gehinderden is op basis van een achterliggend rapport bij de aanvraag luchthavenbesluit inmiddels waarschijnlijk opgelopen naar ongeveer 10.000 zijn. In het tweede kwartaal werd echter door slechts 432 mensen een melding gedaan van overlast. Die 432 is dus slechts het topje van de ijsberg.
 • Bij de luchthaven werken ongeveer 220 mensen.

7-2-19 was er een informatiebijeenkomst, georganiseerd door Omwonenden MAA, in de Auw Kerk in Bunde. Zie voor nadere informatie: pagina's uit de Geulbode: eerste pagina en tweede pagina

7-2-19 Awacs-demontratie https://www.1limburg.nl/den-haag-geniet-meer-bescherming-dan-zuid-limburg?context=section-1

7-2-19 https://www.1limburg.nl/provincie-heeft-geen-problemen-met-engelstalige-borden-maa?context=section-1

6-2-19 De Limburger Het Betoog Jos Roeven “Laten we naar elkaar luisteren”

Alliantie Tegen Uitbreiding MAA is uitgebreid met twee groepen (van 10 naar 12) namelijk Werkgroep Sjoen & Stil Heuvelland https://www.sjoenenstil.nl/ , Stichting Verontruste Plateaubewoners  https://www.facebook.com/geengat/  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1-2-19 https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/657782-2019-02-01 reportage over de informatiebijeenkomst in Beek op 31-1-19. Klik op terug luisteren tussen 8:00- 9:00 uur. Sleep de blauwe geluidsbalk naar ca 17:00.

31-1-19 was er een informatiebijeenkomst, georganiseerd door Omwonenden MAA, in het Asta Theater Beek. Zie folder en pagina's uit de Geulbode voor nadere informatie: eerste pagina en tweede pagina

30-1-19  https://www.1limburg.nl/stop-awacs-dit-juridisch-het-einde

29-1-19 De Limburger “Opening MAA, Make-over terminal pas een eerste stap” Zie link van 28-1-19

29-1-19 De Limburger “De prijs van geluid rond het vliegveld”

28-1-19 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190128_00090127/passagiersterminal-maa-straalt-rust-en-chic-uit

27-1-19 https://meervandaag.nl/2019/01/27/meer-actueel-27-januari-gemeentehuis-op-vrijdag-gesloten-door-bezuinigingen-meerderheid-voor-vliegveld-maa-de-eerste-serieuze-sneeuwval-van-2019-is-een-feit/ 

27-1-19 https://meervandaag.nl/2019/01/27/meerderheid-voor-maastricht-aachen-airport/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

27-1-19  https://www.1limburg.nl/enquete-maa-omliggende-dorpen-ruim-voorstander-vliegveld?context=section-736

22-1-19 Omwonenden van de vliegvelden in Maastricht en Rotterdam, die al langer ervaring hebben met afspraken rondom vliegvelden waarschuwen omwonenden van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. "Maak de borst maar nat voor overlast van vliegveld Lelystad."  https://www.rtvoost.nl/nieuws/305771/Omwonenden-andere-luchthavens-waarschuwen-Luchtvaartafspraken-worden-niet-nagekomen

17-1-19 De Limburger Het Betoog M. Klaasen, huisarts en voorzitter van de Stichting Verontruste Artsen “Vliegen in ongezonde lucht”

16-1-19 Reactie van GS op brief van toeristische sector in Heuvelland.

15-1-19 De Limburger column Johan van de Beek “Vliegschaamte”

11-1-19  https://www.1limburg.nl/plan-voor-lijnvluchten-vanaf-maa-naar-munchen-en-londen?context=section-1 12-1-19 in de krant “Maastricht Aachen Airport Plan: luchtbrug Londen en München”

11-1-19 Interview met directeur Eindhoven Airport. Hier kan de Provincie Limburg en MAA wat van leren. “Het tijdperk van de grote groei is voorbij, zegt Meijs. De samenleving stelt nu andere eisen. „We zitten in de transitie van het kwantitatieve tijdperk naar het kwalitatieve tijdperk. Niet het aantal vluchten of passagiers maar de kwaliteit van ons netwerk staat centraal. De kritische houding jegens de luchtvaart waait niet over, die wordt juist sterker. Daar moeten we een antwoord op geven.””… “„Voor de hele maatschappij geldt dat we bewuster kijken naar de gevolgen van onze keuzes voor het milieu en de planeet. Daarnaast is er bij onze kwantitatieve opgave van de afgelopen tien jaar een segment ontstaan dat drijft op lage ticketprijzen. Er is niets mis met een lage prijs, maar het moet wel in verhouding staan tot de externe kosten die luchtvaart met zich meebrengt. Denk daarbij aan overlast, milieuschade. Die kosten moeten worden verwerkt in de ticketprijs.”” https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/11/kritische-houding-jegens-de-luchtvaart-waait-niet-over-a3406818

5-1-19 https://www.thuisinmaastricht.nl/maa-herbezinning-na-recordgroei/ 

9/10-1-19 Lijden we in Nederland opeens aan ‘vliegschaamte’? ‘2019 zou wel eens een kanteljaar kunnen worden voor bewuster reizen. Er was vorig jaar volop aandacht voor de negatieve effecten van toerisme. Je ziet dat consumenten, maar ook de branche en de overheid meer nadenken over de ecologische impact.’  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/reiziger-en-reisbranche-willen-best-wel-duurzamer~b912ea95/ 

9-1-19  Na jaren van forse groei gooit Eindhoven Airport zijn strategie om. De luchthaven stelt niet langer de groei van het aantal vluchten centraal, maar de wensen van de regio. https://www.mt.nl/nieuws/7-van-mt/eindhoven-airport-zal-krimpen-te-veel-zonne-energie-noord-nederland/565248

7-1-19 Zoekt de Schiphol Group toenadering tot Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport?  https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/142657/Schiphol-wil-mogelijk-samenwerken-met-Groningen-Airport-Eelde

4/5-1-19 NRC Opinie&Debat vliegspecial; “Nooit meer vliegen” https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/04/vliegen-is-een-zondig-genoegen-a3127905

In een serie artikelen geven opinie-auteurs hun mening over vliegen. Kun je nog zonder schaamte in een vliegtuig stappen? Bieden nieuwe technieken en biobrandstoffen voldoende soelaas om het CO2 probleem op te lossen? Met bijdragen van opinie-auteurs, columnisten, Kamerleden, actievoerders en lezers. Een overzicht:

 1. Column Rosanne Hertzberger: mag het iets onveiliger?
 2. Een Twistgesprek over de groei van Schiphol. 
  Elektrisch vliegen? In je dromen.
 3. Ode aan de luchtvaart
 4. Lelystad Airport is een ramp in wording
 5. Renske de Greef: 1 goede reden om te vliegen
 6. Kwestie in Kaart: kerosinebelasting

29-12-18 De Limburger: “Corendon denkt aan derde toestel”

28-12-18 website De Limburger: “Snel groeiend Corendon overweegt derde toestel op MAA”

28-12-18 https://www.1limburg.nl/verdubbeling-aantal-passagiers-maastricht-aachen-airport?context=section-1

28-12-18 https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/video/4534056/vergeet-schiphol-lang-leve-maastricht-en-eelde

21-12-18 de Limburger ‘Overgangsperiode voor vliegveld’

20-12-18 Kamer wil overgangsperiode voor einde gedogen verlengde baan

19-12-18  In De Limburger artikel over brief van toeristische sector Zuid-Limburg: ‘Minder lawaai en vervuiling door MAA’ n.a.v. brief van de toeristische sector in Zuid-Limburg (Recron, VVV Zuid-Limburg en Horeca Nederland) aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg over MAA. De brief van 23 pagina's is geweldig van inhoud, opzet en onderbouwing. Het economisch argument van de huidige ambities van MAA wordt volledig onderuit gehaald. Uit de informatie in die brief kan zelfs geconcludeerd worden dat de huidige ambities van MAA schadelijk zijn voor de Limburgse economie.

18-12-18 Ryanair vraagt ontslag Eindhovens personeel

Problemen bij Lelystad vergroten de kansen voor MAA, maar zijn wel een voedingsbodem voor een fundamentele discussie over de toekomst van de luchtvaart. Zie hierna.

18-12-18 Kamerdebat over toekomst Lelystad en Vakantievliegveld afblazen is geen optie en Eerste schadeclaim geluidsoverlast

17-12-18 Lelystad Airport ligt in coma

17-12-18 EenVandaag Vliegtuiglawaai Eijsden almaar erger

13-12-18 De Limburger “Luchtverkeersleiders België in opstand na bijna-botsing bij Luik” (Zie 12-12-18 Bijna botsing)

13-12-18 De Limburger “Touroperator Corendon wacht niet op Lelystad” (Zie 12-12-18 Corendon)

13-12-18 Podcast | Luister De Limburger Vliegtuigoverlast: Herrie boven Limburg en onrust op de grond

12-12-18 Corendon groeit op MAA

12-12-18 Groei en meer winst luchtvaart

12-12-18 Bijna botsing Luik

11-12-18 Corendon kiest voor MAA

11-12-18 Samco breidt uit

10-12-18 Vragen over ongeoorloofde overheidssteun vliegveld Rotterdam

10-12-18 Luchtvaartsector helpt minister

10-12-18 De Volkskrant, reportage Luchtvaartdag van 8-12-18: “De ‘vos’ Schiphol roept een hoop argwaan op"

8-12-18 Publiciteit na.v. nationale luchtvaartdag

8-12-18 De Limburger “Milieu-effect 7 euro vliegtaks te verwaarlozen”

8-12-18 De Limburger “Knullige fout provincie met klachtenlijn” Gedeputeerde Duurzaamheid bleek als nevenfunctie voorzitterschap van klachtenlijn te hebben. Dat klopt niet.

8-12-18 De Limburger Peter Kamps over Jan Tindemans. Dies staat nog steeds vierkant achter zijn vliegveld.

7-12-18 Vliegschaamte wordt mogelijk het woord van het jaar  

7-12-18 De KLM Bus brengt reizigers kosteloos van het zuiden en oosten van het land naar Schiphol en weer retour.

7-12-18 De Limburger: Vliegtaks wordt 7 euro ongeacht reisbestemming

6-12-18 De Limburger: Extra vrachtvluchten naar MAA

6-12-18 De Limburger: Blij met extern onderzoek overlast vliegverkeer voor Luik

6-12-18 Luchtvaartnieuws: Emirates verplaatst bloemenvluchten van Schiphol naar Maastricht

6-12-18 De Limburger: ‘Ondernemingsgeest MAA eventjes terug in de fles’ met als opmerkelijke openingszin: “Vooropgesteld, een sluiting van de luchthaven is totaal niet aan de orde” aldus directeur van MAABI. Waarom heeft hij de behoefte om dit te zeggen?

6-12-18 De Limburger “Expert zoekt oplossing Bierset” toezegging van de Minister.

5-12-18 Tweede Kamer Algemeen Overleg luchtvaart is terug te zien In dit debat komt heel duidelijk naar voren dat de houding ten aanzien van groei van luchtvaart volledig is veranderd, is gekanteld. Iedereen is het erover eens dat ook de luchtvaart duurzaam moet worden. Er is alleen verschil van mening over tempo en manier waarop. Zo zal de luchtvaart ook een bijdrage moeten leveren aan de beoogde vermindering van uitstoot van CO2. Als de luchtvaart blijft groeien is dat nauwelijks of niet realiseerbaar. Er komt van de regering een klimaatbrief luchtvaart. In het kader van duurzaamheid moet er volgens de minister bij een luchthavenbesluit naar alle effecten gekeken worden ten aanzien van economie en milieu. (Ook voor MAA zijn dat dus niet alleen de positieve economische effecten maar ook de negatieve effecten op bijvoorbeeld het toerisme in het Heuvelland.) De minister stelde uitdrukkelijk dat een aanvraag voor een luchthavenbesluit in goed overleg met de omgeving moet plaats vinden.

4-12-18 Nieuwsuur over MAA

4-12-18 1Limburg over brief Minister

4-12-18  Brief van Minister een Tweede Kamer: het gedogen van de 250 meter moet onmiddellijk stoppen

3-12-18 Waarom hoeft luchtvaart niest te doen als het over klimaatbeleid gaat? De Volkskrant

29-12-18 reactie van wethouder Beek en van MAA

29-11-18 De Limburger voorpagina “Opmerkelijke draai: provincie beperkt overlast Maastricht Aachen Airport”

29-11-18 De Limburger  achtergrond MAA  “Verlengde baan is nog niet van de baan” 

29-11-18 De Limburger “Als tien vliegtuigen per dag al te veel zijn…” met als opmerkelijk slotzin van exploitant Durmaz: “Dan moet je je als provincie afvragen of je met al die concurrentie om je heen, nog wel een vliegveld moet willen.”

28-11-18 reactie van Omwonenden MAA en Provincie komt klagers tegemoet en pas op de plaats

28-11-18 Provincie Limburg besluit om aanvraag luchthavenbesluit stop te zetten. Zie brief van Gedeputeerde aan Provinciale Staten. Eerste reacties.

27-11-18 de Volkskrant: Groei-obsessie Schiphol, column Bert Wagendorp

Nov 18 Uit Nieuwsbrief GG: “Geluidsoverlast is, na luchtverontreiniging, het grootste milieugezondheidsprobleem. Blootstelling aan te veel geluid kan onder andere ernstige hinder, slaapverstoring, hoge bloeddruk en een hartinfarct veroorzaken. Daarom heeft de Wereldgezondheids-organisatie (WHO) nieuwe Europese richtlijnen voor geluid opgesteld voor wegverkeer, railverkeer, vliegverkeer, windturbines en vrijetijdslawaai. Deze nieuwe richtlijnen zijn strenger dan de geldende geluidsnormen. De unit Medische Milieukunde (MMK) van de GGD zal de nieuwe WHO-richtlijnen toepassen bij de advisering aan gemeenten over omgevingsgeluiden.”

20-11-18  Een nieuw woord: VLIEGSCHAAMTE Het woord flygskam leeft al langer sterk in Zweden, een Duitse krant schreef er over en het ook In België krijgt het aandacht. Het is duidelijk dat de opvatting over luchtvaart is gekanteld. 

23-11-18 Nieuwsblad Transport Meer vrachtvluchten Emirates van Schiphol naar Maastricht

21-11-18 Nieuwsuur Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport

21-11-18 Gemeente Meerssen heeft in de begroting van 2019 onderzoek opgenomen naar de effecten op de gezondheid van geluidsoverlast en ultrafijnstof van MAA. In weekblad de Geulbode in Meerssen stond op 14-11-18 een artikel van de voorstanders van MAA met o.a. de zin ‘Mening op basis van cijfers’. Op 21-11-18 stond in de Geulbode een artikel van Milieudefensie met de kop ‘Feiten en cijfers MAA’

19-11-18 Brief namens Alliantie verstuurd naar Tweede Kamer met o.a. de tekst “Alliantie Tegen Uitbreiding MAA stelt zich dan ook op het standpunt dat U niet volledig c.q. foutief door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt geïnformeerd.”

16-11-18 De Limburger “SP wil stop op groei vluchten MAA” terug naar de situatie van 1 januari 2018.

16-11-18 De Limburger Regio: “MAA Metingen van geluid en Meerssen en Geverik” informatie van vergadering van CRO van 25-10-18 met ook vermelding van meten van fijnstof met buisjes. Dat is volstrekt onzinnig: met buisjes meet je stikstofdioxide. Stikstofdioxide en fijnstof hebben niets te maken met luchtverontreiniging door vliegverkeer. Daarvoor is ultrafijnstof relevant.

16-11-18 De Limburger: “Maastricht Aachen Airport gecertificeerd voor farma” gecertificeerd voor afhandeling, transport en opslag van medde Volkskrant: ‘De laatste jaren kantelde het luchtvaartdiscours   ‘   ‘wie zich op een feestje onpopulair wil maken, pleit voor groei van Schiphol’  icijnen en medische apparatuur.

15-11-18 de Volkskrant: De laatste jaren kantelde het luchtvaartdiscours   ‘   ‘wie zich op een feestje onpopulair wil maken, pleit voor groei van Schiphol’ 

15-11-18 Telegraaf: “KLM slikt groeistop bij Schiphol”

15-11-18  Trouw “Hoe we gaan vliegen met minder CO2”

15-11-18 De Limburger over JD-com, een Chinese webgigant: “Megamagazijn vol robots en slechts vijf mensen”

15-11-18 De Limburger: “Wat Alibaba wil, kan in Limburg niet” geen nachtvluchten op MAA.

14-11-18  Trouw “De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs” ‘Voor de luchtvaartsector is deze omwenteling nog even wennen.’

14-11-18 De Limburger Alibaba naar Luik: verdere aanslag op onze nachtrust

14-11-18 De Limburger “Webreus niet naar Limburg” door Stefan Dolcken en “Gemiste doos”, column van Paul van der Steen met o.a. ‘..Limburg, dat ..verandert in Blokkendozië..’ en ‘Hoe fijn is het verder dichtslibben met nog meer vrachtwagens? Hoe prettig zijn de voortdurende vluchten van en naar de regionale vliegwei ten behoeve van de digitale afhaalchinees? ‘

13-11-18 De Limburger Alibaba komt niet naar Limburg, maar wel naar Bierset met alle overlast van dien met name in zuidwestelijk Zuid-Limburg. Niet naar Maastricht of Weert

13-11-18 Luchtvaartnieuws Meerderheid Tweede Kamer voor belasting op kerosine

9-11-18 De Limburger Vliegenier is overlast MAA beu

8-11-18 De Limburger ‘Luchtverkeer: lust of last’

7-11-18  Protest n.a.v. luchtvaartgesprek. Zie ook strijd rond MAA

7-11-18 Stikstof was bijvoorbeeld bij vliegveld Eindhoven een beperkende factor voor groei. Na de uitspraak van het Europees hof kan dit mogelijk ook een beperkende factor voor MAA zijn

7-11-18 De Limburger ‘Noodlanding bij testvlucht’

6-11-18  Commentaar Financieel Dagblad ‘Ondanks dit maatschappelijke verzet blijft de Nederlandse luchtvaart, de KLM voorop, hameren op verdere groei. Dat getuigt van een zwakke maatschappelijke antenne.’

3-11-18 De Limburger over burgemeester Eijsden Margraten: ‘Akkermans:maat is vol’ “Zo boos dat hij inwoners oproept om, op een nette manier, in actie te komen tegen de overlast door vliegverkeer”

2-11-18 Provinciale Staten Commissievergadering Economische Zaken Derde voortgangsrapportage MAA

2-11-18 De Limburger ‘Stop Awacs: geld en minder herrie’

1-11-18 Antonov geweerd

1-11-18 Antonov in de ban

1-11-18 De Limburger ‘Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai’

31-10-18 Informatieavond vliegtuigoverlast in zuidelijk Zuid-Limburg georganiseerd door Gemeente en Milieu front Eijsden. In video heeft de burgemeester het ook over MAA: “ongebreidelde groei van vliegveld Beek” Hij wil onderzoek naar effecten op leefomgeving en toerisme.

30-10-18 De Limburger ’Vluchten kan niet meer’

30-10-18 De Limburger ‘Meer last vliegverkeer’

29-10-18 De Limburger regio Maastricht ‘Nooit meer acht uur lang slapen’

29-10-18 De Limburger: Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer

28-10-18 Bij Schiphol blijken veel meer mensen ernstige hinder te hebben van het vliegverkeer dan berekend in MER. Mensen buiten bepaalde geluidscontouren worden niet meegeteld. Zie

28-10-18 L1 radio De Stemming: Maastricht Aachen Airport is weer boven Jan, maar burgers klagen over overlast. Discussie tussen Hermans Nijskens (VVD-fractievoorzitter Provinciale Staten) en Frank Wormer (burgerinitiatief Omwonenden MAA). Link naar uitzending