• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

Waarom wil de Alliantie dat de luchthaven niet wordt uitgebreid?
Daar hebben we argumenten voor.

De Alliantie maakt zich ernstige zorgen over de vele nadelige gevolgen, die de voorgenomen uitbreiding van de luchthaven met zich meebrengt voor de Zuid-Limburgse bevolking.


Kort samengevat gaat het om de volgende overlast en gevaren:

 • Lawaaioverlast: géén Bulderbaan in Beek! Vliegtuigen maken per definitie lawaai, vooral bij het opstijgen en landen. Zware vrachtvliegtuigen produceren een veelvoud van het lawaai van passagiersvliegtuigen en maken van ‘Beek’ een Bulderbaan.
 • De vrachtvliegtuigen maar ook de vakantievluchten naar elders starten en landen veelal in de zogenaamde ‘randen van de nacht’, d.w.z. als veel omwonenden al of nog liggen te slapen.
 • Bovendien heeft de luchthaven er een handje van om de luchtvaartmaatschappijen toe te staan om buiten de voorgeschreven vliegtijden te starten of te landen (‘extensies’ wordt dat genoemd).
 • Omdat de luchthaven ligt in een dichtbevolkt gebied midden tussen de bebouwing hebben veel omwonenden last van het lawaai en van verstoring van hun (nacht)rust.
 • Overlast door uitstoot van ultrafijnstof, CO2 en kerosine. Behalve de duidelijk hoorbare lawaaioverlast is er de minder duidelijk waarneembare overlast als gevolg van de uitstoot van ultrafijnstof, CO2 en kerosine. Deze uitstoot is evenwel voor de gezondheid van de omwonenden nog veel schadelijker dan de lawaaioverlast. De zware vrachtvliegtuigen, veelal oudere toestellen, laten een sluier van uitstoot achter zich neerdalen.
 • De onzichtbare uitstoot aan ultrafijnstof van één volgeladen en volgetankt vrachtvliegtuig komt bij het opstijgen per seconde overeen met de uitstoot van één miljoen vrachtwagens, aldus deskundigen, die onderzoek doen naar de uitstoot van ultrafijnstof en zijn gevolgen.
 • In weerwil van de toenemende aandacht voor de gevolgen van ultrafijnstof voor de volksgezondheid lijken de verantwoordelijke overheden zich niet druk te maken om de extreme ultrafijnstofuitstoot van het zware vliegverkeer.

Groeiende onveiligheid:

 • Ruim 15 jaar geleden is er op de Luchthaven een zogenaamde ‘stopway’ aangelegd, een extra stuk start-/landingsbaan van 250 meter, met veiligheid als argument. Nu is die stopway bij de startbaan gevoegd. Het vliegveld wil die gaan gebruiken als verlenging van de startbaan, zodat de allerzwaarste vrachtvliegtuigen volgetankt en volgeladen vanaf Beek kunnen opstijgen. De veiligheidsoverwegingen tellen kennelijk niet meer.
 • Zoals bekend zijn de veiligheidsrisico’s in de luchtvaart het grootst bij het opstijgen en landen. In het verlengde van de start-/landingsbaan van ‘Beek’ , dus pal onder de aanvliegroutes, ligt aan de noordzijde het grote complex van chemische bedrijven Chemelot, en aan de zuidzijde het kindcentrum in Meerssen. Beide liggen minder dan 2,5 km van de start-/landingsbaan.
 • De zwaar beladen, traag wendbare vrachtvliegtuigen komen hier rakelings langs of over, met alle risico’s van dien.
 • Mede omdat er op en vanaf ‘Beek’ veelal wordt gevlogen met oude vrachtvliegtuigen, maakt de Alliantie zich zorgen over de veiligheid van de omwonenden.
 • Diverse ongelukken en incidenten uit de afgelopen jaren versterken de gevoelens van onveiligheid. In het verleden zijn verschillende toestellen bij een mislukte landing ‘doorgeschoten’. In januari 2017 is in Kirgizië een Turks toestel neergestort, dat kort daarvoor nog op Beek was geweest. In november 2017 is een Turks/Saoedisch toestel bij het opstijgen van de baan geschoten.

Economie en werkgelegenheid:

 • Het belangrijkste argument voor de uitbreiding van het vliegverkeer van en naar MAA is dat van economie en werkgelegenheid. Voor dat argument worden achteloos alle nadelige gevolgen voor de omwonenden (lawaai, ultrafijnstof, onveiligheid) opzij geschoven.
  Daarom is het belangrijk dat argument van economie en werkgelegenheid nader te bezien.
  Allereerst is het goed om de vraag te stellen of Zuid-Limburg behoefte heeft aan een ‘eigen’ luchthaven.
  De Alliantie meent van niet: immers binnen een straal van 100 km en minder dan 1 uur gaans zijn er de volgende vliegvelden: Luik, Charleroi, Brussel, Eindhoven, Weeze, Düsseldorf, Keulen-Bonn, met een scala aan zakelijke en toeristische bestemmingen en ruim voldoende mogelijkheden voor vrachtverkeer.
 • Het is voor de Alliantie onbegrijpelijk, dat de Provincie Limburg opnieuw enorme hoeveelheden gemeenschapsgeld stopt in wat tot dusverre steeds een ‘mislukte’ luchthaven is gebleken.
  Na de vele tientallen miljoenen die in het verleden in de Beekse bodemloze put zijn gestort, wordt er nu opnieuw honderd miljoen euro aangewend in een wanhopige poging om van ‘Beek’ een ‘echte’ luchthaven te maken.
 • Het enige dat men op die manier bereikt is een tijdelijke opleving: de royale subsidies trekken vooral luchtvaartmaatschappijen aan, die aan de onderkant van de markt opereren.
 • Als de subsidies wegvallen zijn ze ook zo weer vertrokken. De enorme investering leidt op de luchthaven tot een zeer beperkt aantal banen.
 • De uitbreiding van het vliegverkeer en de daarmee verbonden overlast is bovendien een ernstige bedreiging voor een zeer belangrijke pijler van de Zuid-Limburgse economie: het toerisme met zijn 1,2 miljard omzet en meer dan 20.000 arbeidsplaatsen.
 • Sinds de toename van het vrachtverkeer in 2017 is begonnen is het aantal klachten van bezoekers evenredig gegroeid en luidt de brancheorganisatie van hoteliers de noodklok.

 

De Alliantie pleit voor investeringen in de Zuid-Limburgse economie, die hoogwaardige en toekomstbestendige werkgelegenheid opleveren, die de kwaliteit van onze regio versterken i.p.v. aantasten, en die géén overlast en gevaar voor de gezondheid van onze bevolking opleveren.