• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
  • Bescherm Limburg
  • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
  • Vlakbij Chemelot
  • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
  • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme

Op dit moment ligt de nadruk op de werving van donaties voor WILLEN WETEN MKBA. Zie openingspagina van deze website 

Om de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse te financieren nodigen wij u uit om een bedrag over te maken naar NL69 TRIO 2017 6209 12 van de Stichting GUVB met vermelding Willen Weten

Eenvoudig een donatie overmaken

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online doneren.


Actievoeren kost geld. Onze vrijwilligers geven graag hun tijd gratis, maar toch zijn er ook onvermijdelijke kosten. Die komen bij voorbeeld voort uit:

  • Het communiceren via websites, sociale media, flyers, posters en dergelijke om het bredere publiek te informeren
  • Het huren van ruimtes in het kader van vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten
  • Reiskosten van naar bijeenkomsten van de landelijke koepel van actiegroepen die zich kritisch opstellen ten opzichte van de groei van de luchtvaart, genaamd LBBL (zie website LBBL)
  • De kosten van de juridische ondersteuning en vertegenwoordiging

We stellen iedere donatie (klein of groot) bijzonder op prijs.
U kunt hiervoor het rechtstreekse rekeningnummer gebruiken: NL69 TRIO 2017 6209 12 t.n.v. Stichting GUVB.
We gaan uiteraard met grote discretie om met alle donaties.

Er is een actueel financieel overzicht beschikbaar.