• Geen Zware Vrachtvluchten op Vliegveld Beek
 • Bescherm Limburg
 • Zware vrachtvluchten... Zware luchtvervuiling
 • Vlakbij Chemelot
 • Groeiplannen MAA: tientallen vluchten per dag erbij
 • Zware vrachtvluchten... nachtmerrie voor het Limburgs toerisme
 • Zienswijze indienen op Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

  Na vele maanden getreuzel heeft het kabinet eind mei eindelijk het ontwerp Luchtvaart Nota 2020-2050 gepresenteerd. Deze nota is een beleidsstuk over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, van nu tot 2050. Hierop mag elke burger commentaar geven om kenbaar te maken dat je het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met hun voornemen een bepaald besluit te nemen. Dit commentaar heet een zienswijze. Zienswijzen kunnen wel degelijk gevolgen hebben voor het verdere verloop van de besluitvorming wanneer hier goede argumenten in naar voren gebracht worden. Op elk ingebracht argument dient de overheid serieus te reageren.  Los hiervan is ook het aantal ingediende zienswijzen van belang.  Als veel mensen een zienswijze indienen, geeft dit aan dat het onderwerp leeft in de samenleving.

  Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kan een zienswijze ingediend worden. De nota en achterliggende stukken zijn beschikbaar via https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/luchtvaartnota/index.aspx   

  Wat zijn de mogelijkheden?

  Het minste wat je kunt doen is de zienswijze van de gezamenlijke milieuorganisaties ondersteunen. Als veel mensen die ondersteunen krijgt die meer zeggingskracht. Ga daarvoor naar https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/luchtvaart/wat-doen-wij/luchtvaartnota/en scroll dan naar beneden.

  Daarnaast kun je zelf een zienswijze indienen. Dit gaat eenvoudig digitaal met een zienswijzenformulier. Dit formulier vind je op

  https://fd2.formdesk.com/minienw/ontwerp_Luchtvaartnota/?get=1&sidn=abad8b40592c4e788f1e7cc00c240c17  Na het invullen van jouw gegevens kun je een bestand met jouw zienswijze toevoegen. Je kunt gebruik maken van een standaardzienswijze zoals de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA op website heeft geplaatst. Zie https://www.stopgroeimaa.nl/images/ZienswijzeOntwerpLuchtvaartnota.doc. Je kunt die aanpassen door zaken weg te laten of toe te voegen. Zoveel mogelijk verschillende zienswijzen is beter dan allemaal dezelfde.

  De Alliantie Tegen Uitbreiding MAA hoopt op zoveel mogelijk betrokken Zuid-Limburgers bij dit inspraakproces.

   
 • Je kunt je aansluiten bij één van onze actiegroepen naar keuze.
 • Online kan je actievoeren door naar onze Facebookpagina te gaan vlieghinderZuidLimburg onze pagina te "liken" en onze berichten te delen. En door natuurlijk met ons mee te praten op Facebook!
 • Je kunt ook doneren, wat óók een goede vorm van actievoeren is, waar we veel steun aan hebben.